Обучение на детски учители

Петдесет директори, детски и ресурсни учители, педагози и психолози се включиха в организирано обучение от Центъра за развитие на човешките ресурси на 3.09.2021 г. в Информационно – културния център при любезното домакинство на Община Троян.

Образователното събитие, част от План за изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието в община Троян за периода 2021-2024 г., приет от ОбС- Троян през месец май тази година, имаше за цел да представи на практика eTwinning портала и неговите инструменти и програмата “Еразъм+”, като възможности за повишаване на квалификацията и споделяне на добри практики.

В хода на обучението бяха разгледани и ИКТ инструменти, приложими в проектно-базирано обучение на деца от детската градина, бе споделен опит от работа по международни проекти от двамата лектори – Евгения Миховска и Валентина Маринова - единствените eTwinning посланици в сферата на предучилищното образование за България към Центъра за развитие на човешките ресурси.

Реализирането на проекти не е лесно, но носи огромно удовлетворение, когато фокусът на предвидените дейности е ползата за децата“, сподели г-жа Миховска. Вярваме, че чрез работата с международните платформи за образование не само ще бъдат усъвършенствани дигиталните умения на учителите, но и ще почерпят опит и вдъхновение за образователни иновации, приложими в ДГ и ЦПЛР в нашия град.

---

Прессъобщение на Община Троян

Споделяне

Галерия със снимки