Проведе се инициативата „Млад кмет за един ден“ в Община Троян

Проведе се инициативата „Млад кмет за един ден“ в Община Троян. Инициативата е посветена на деня на младежкото самоуправление и Деня на Европа – 9. май.

На кметския стол седна Никола Иванов – ученик в 11. клас на СУ „Васил Левски“ - Троян - профил „Чуждоезиков“. Младият кмет е председател на Ученическия съвет към училището и главен организатор на всички училищни мероприятия за ученици.

За позицията заместник-кмет „Образование, култура, социални и младежки дейности“ беше избран Явор Михов от СУ „ Васил Левски“ – с. Черни Осъм, за заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“ – Марио Симеонов от ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“, за заместник – кмет „Бюджет, финанси и общинска собственост“ – Павлина Минкова от СУ „ Св. Климент Охридски“, а за председател на Общинския съвет – Росен Пеевски от НУПИ „ Венко Колев“. Всичките са в 11. клас.

„Дейността на кмета е много важна, защото от него зависи как ще изглежда един град.  Знам, че обичате да учите, фактът че сте тук, го доказва.“ -  с тези думи кметът Донка Михайлова посрещна младата смяна на ръководството на общината.

Днес младите управленци  проследиха дейността в съответните сектори в периода от 8.00 ч. до 12.00 ч. Участваха в седмичната оперативка на общинската администрация, запознаха се със структурата й и посетиха строителни обекти на терен.

Още в началото кметът на Община Троян – г-жа Донка Михайлова, обърна внимание на младите управленци, че трябва да са чувствителни към всички проблеми на гражданите.

Инициативата приключи с разбор и споделяне на впечатленията при кмета на Община Троян. Младият кмет на общината -  Никола Иванов - сподели с г-жа Михайлова, че иска да учи политически науки в чужбина. Тя му сподели опита си като част от изпълнителната и законодателна власт в държавата. Посочи му примери какви законопроекти е вкарала за разглеждане като народен представител и му пожела един ден да заеме кметския стол.

Споделяне