Добри новини за троянци

Добри новини за троянци Снимка: Фейсбук страница на Донка Михайлова

„В първия ден на месец септември подписах с Управляващия орган на ОПРР три договора за финансиране на енергийна ефективност на общо 10 сгради с намиращите се в тях 329 жилища на обща стойност над 4,4 млн. лв.“,  сподели кметът Донка Михайлова в социалните мрежи.

Одобрените три проектни предложения са по програма "Енергийна ефективност" на Оперативна програма "Региони в растеж". От тях по 1,499 млн. лв. за първите два проекта и 1,443 млн. лв. за третия.

Това са проектни предложения, в които са групирани общо 10 жилищни сгради с 319 отделни апартамента и 9 партерни помещения:

  • блок „Стенето“ (ул. „Пенчо х. Найденов“ 7);
  • блок 12 (жк „Лъгът“);
  • блок 11 „Хисар“ (жк „Лъгът“);
  • жилищна кооперация (ул. „Христо Ботев“ 105-107, ул. „Тома Хитров“ 23);
  • блок „Строител 1“ (ул. „Васил Левски“ 332);
  • блок „Машстрой“ 2;
  • жилищна кооперация (жк „Черногор“ 16-20, „Арда“, „Марица“, „Тунджа“);
  • блок 2 (жк „Младост“);
  • блок 5 (жк „Младост“);
  • блок „Балкан“ (ул. „Опълченска“ 12).

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Очаква се дейности, които се изпълняват да доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

www.HemusNews.com

Споделяне