Треви и буренаци в старите троянски гробища

Старите гробища тънат в трева и боклуци – до някои от гробовете буквално няма достъп, тъй като пред тях растителността е висока около метър. На места са нахвърляни цели камари изсъхнали треви и бурени и няма кой да ги прибере. Възмутени граждани сигнализираха в редакцията на  „Hemus news” за проблема.

„Кой го поддържа и въобще  има ли белези за такава дейност ? Наред с гробовете, за които се грижат близките на мъртвите, повечето гробни места са обрасли така, че не можеш да отидеш до тях или да намериш гроба на приятел. По централната алея винаги има неприбрани боклуци. Двата изсъхнали бора в близост до сградата всеки момент могат да паднат и да наранят посетителите или да счупят скъпо струващи паметници“, се казва в сигнала до нашата медия.

Ние от екипа на „Hemus news” се ангажираме да потърсим отговорните институции по въпроса.

Споделяне