Ден на розовата фланелка

Учениците от НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Троян, подкрепени от своите учители, отбелязаха Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като "Ден на розовата фланелка" Pink Shirt Day.

Въпреки, че тръгва от далечна Канада тази идея се подкрепя от ученици от много страни. Училището е общ дом на всички. Всеки има равни права, задължения и отговорности. Никой няма право да нарушава достойнството на другия. Отношенията в училище се градят на уважението, обичта, взаимопомощта и приятелски подадената ръка.

По идея на училищната Комисия за противодействие на агресията и тормоза и защита на детето, учениците от всяка паралелка пуснаха в небето розови балони.

Споделяне