Община Троян въвежда безхартиен документооборот

Обучение на служителите в Община Троян за работа с безхартиен документооборот Обучение на служителите в Община Троян за работа с безхартиен документооборот Снимки: Донка Михайлова

От началото на месец юни Общинска администрация – Троян преминава към безхартиен документооборот, съобщава кметът Донка Михайлова. Очакванията са да се икономизират разходите за хартиените документи, времето за обработката им и да бъде поставено началото за по-нататъшно модернизиране на административното обслужване.

Подготовката за този начин на работа е отнела няколкомесечен труд, а днес цялата администрация е преминала обучение.

За да се добие представа за мащаба на това усилие, кметът Михайлова посочва, че през 2021 година в Общината са обработени 56 361 броя входящи и изходящи документи, от които 10 982 броя преписки и писма са обработени лично от нея, за което среднодневно отделя по два часа извънработно време, за да може подписаните документи да са на разположение на служителите на другия ден.

---

По информация и снимки на Д. Михайлова

Споделяне

Галерия със снимки