Сбогуване с Дочо Дулев

ОК ,,Васил Левски"-Троян изгуби най възрастния си член бай Дочо-както всички с обич и почит го наричаха. Той бе в комитета от създаването му преди 25 години, но напоследък не идваше на заседанията заради здравословни проблеми. Интересът му обаче към работата на комитета остана и с жар настояваше всяко заседание да има тема, по която да спорим във връзка с неизяснени въпроси от живота на Апостола. В книгата си ,,Предателството на Васил Левски" написа своето виждане по въпроса. На беседите, които и изнасяше в зала ,,Форум" и в Културния клуб на пенсионера времето не му стигаше и се палеше като дете да говори още и още! Ще го запомним с феноменалната му памет, с богатата му ерудиция, с взискателността му, съчетана с доброта, с усмивката, озаряваща лицето.

Няма друг член на комитета, който работи с такъв ентусиазъм за популяризиране делото  на Дякона и други наши революционери и със своите статии, с участието си в предавaния на местната телевизия.

Липсата му не може да бъде заменена с нищо и никого! Почивай в мир, скъпи съратнико!

Споделяне