Съобщение от отдел „Местни приходи“

Отдел "Местни приходи", Община Троян Отдел "Местни приходи", Община Троян

Уважаеми жители на община Троян и Ръководители на предприятия, На 31 октомври изтече срокът за плащане на втората вноска на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, както и на данък върху превозните средства. Изтече и срокът за заплащане на  оследната вноска на патентния данък.

Тъй като заплащането на местните данъци и такси става по реда на възникване, ако имате задължения за минали години, плащането сега ще покрие първо най-старите задължения.

Задълженията към Община Троян могат да се плащат на касите на отдел „Местни приходи“, по банков път по сметката на общината, на касите на Изипей или чрез сайта на еPay: www.ePay.bg.

Невнесените в срок задължения се събират в съответствие с чл.4, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

Споделяне