Троян без каруци?!

Местните парламентаристи в Троян, на проведеното редовна заседание на 29 май, приеха Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян. Стъпка, която е освен в посока на повишаване безопасността на пътното движение има и друг по-важен ефект – цивилизова градската среда и подсказва, че наистина сме част от най-цивилизования съюз в света (Европейската общност).

С измененията и допълненията на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян се допуска движението на пътни превозни средства с животинска тяга в с изключение на часовия пояс от 14:00 ч. до 15:00 ч. по обходните трасета по:

  1. Трасе: „Север - Юг“ ул. „Васил Левски“ – северен вход – изход на гр. Троян до моста при „Велде България“, ул. „Акад. Ангел Балевски“, ул. „Опълченска“, ул. „Димитър Икономов-Димитриката“ (в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Ген. Карцов“), ул. „Ген. Карцов“ (в участъка от ул. „Димитър Икономов-Димитриката“ до южния вход - изход на гр. Троян).
  2. Трасе: Напречни връзки посока „Запад“: Римски път в посока кв. „Балкан“, ул. „Стефан Караджа“ и частично ул. „Васил Левски“ по посока с. Балабанско.
  3. Трасе: Напречни връзки посока „Изток“: ул. „Нейчо Воевода“ по посока кв. „Попишка“, общински път LOV 3133 посока мах. Райковска, общински път LOV 2131 посока с. Белиш, републикански път III - 357 посока с. Орешак, както и в границите на общината без регистрация по тази Наредба и през тъмната част на денонощието.

Това ще рече, че каруци трябва да виждаме да се движат в Троян само в рамките на 1 час - от 14 до 15 часа.

Според приетата Наредба се предвижда отстраняване на превозното средство с животинска тяга предмет на нарушението и транспортирането му до определени за това паркинги. Транспортира се само транспортното средство без задвижващата го животинска сила. Освобождаване на превозното средство се осъществява оттам след заплащане предвидената санкция ведно с разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането – или нарушителите като си заплатят глобата ще си получат каруцата.

Предложението за изменение и допълнение на Наредба №2 е по предложение на общинския съветник от Коалиция „Избор за Троян“ Николай Тодоров.

На заседанието бе прието и увеличаване капацитета на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ в Община Троян, както и разкриване на социална услуга обществена трапезария и други.

Споделяне