Почетоха паметта на д-р Пламен Нанков

На проведеното заседание на Общински съвет Троян на 26 юли с едноминутно мълчание бе почетена паметта на внезапно починалия през миналия месец общински съветник от ПП ГЕРБ – д-р Пламен Нанков. Местните парламентаристи приеха да бъдат отпуснати средства в подкрепа на семейството на д-р Нанков. На негово място, влиза Лалю Драголов, които официално положи клетва като общински съветник.

По време на заседанието бе приет отчет за текущото изпълнение на бюджета, в който кметът Донка Михайлова отчете ръст в приходите близо 2 милиона лева. Сред промените в бюджета на община Троян са – завишаване на субсидиите на организации с нестопанска цел – 15 хил. лв  за баскетболен и футболен клуб, 15 хил. лв. за Сдружение "34-ти троянски пехотен полк", 17 320 лв. за "Музеи, художествена галерия с регионално значение" за отпечатване на книгата "Археологическото богатство на Троянския край" и др.

Подет бе щекотливият въпрос с "ВиК – Стенето", като ще бъдат предприети действия за отписване на В и К системи и съоръжения публична общинска собственост и сключване на договор за възлагане на дейностите по предоставяне на тези ВиК услуги и поддържане на системите на обособена територия на водното дружество.

Споделяне