Забраняват лова на дивеч в изборния ден

По настояване на МВР, се въвеждат ограничения върху лова в деня на вота за общински съветници и кметове. Във връзка с това изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) е изпратил писмо до директорите на РДГ и до председателя на УС на НЛРС-СЛРБ, в което се казва следното:

„Във връзка с провеждането на местните избори на 27 октомври 2019 г. (неделя) и евентуалното провеждане на втория тур (балотаж) и съобразявайки се с писмо от 23.10.2019 г. на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР, както и с цел недопускане на инциденти по време на ловните излети, същите дни няма да са ловни и за тях няма да се утвърждават графици за ловуване. Забраната не важи за ловните излети по линията на Организирания ловен туризъм“.

Обръщаме внимание на ловците, че в писмото е посочено, че няма да се утвърждават графици за ловуване на групов лов. Тоест, притежателите на разрешителни за индивидуален лов би трябвало да могат да ловуват на разрешените за сезона видове.

Споделяне