Новите троянски управленци положиха клетва

На 7 ноември бе проведена учредителната сесия на троянския Общински съвет за мандат 2019 - 2023 г. Областния управител на област Ловеч Ваня Събчева водеше процедурата по инаугурацията.

Още в самото начало новоизбраният кмет на Община Троян, новоизбраните общински съветници и кметове на кметства бяха приканени да положат клетва, която гласеше:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Троян и да работя за тяхното благоденствие”.

Веднага след това прозвучаха химна на Република България и този на Европейския съюз.

Председателя на Общинската избирателна комисия адвокат Емил Цветанов връчи удостоверенията на новоизбраните управленци.

Бе извършен тържествен водосвет, отслужен от Ловешкия владика Гавриил заедно с отец Марин - наместник на Троянската духовна околия и отец Стефан от Троянския манастир.

От трибуната на общинския съвет бяха изказани поздравления и послания към троянските управници от областния управител Ваня Събчева и Ловешкия владика Гавриил. След това г-жа Михайлова изказа встъпителното си слово за започващия трети мандат като кмет на Община Троян.

След официалната част, областният управител покани по закон доайенът сред общинските съветници Минко Акимов да поеме председателстването на първата сесия на общинския съвет, в която по надлежен ред бе подходено към сформирането на комисия за избор на председател, но още от самото начало се знаеше, че на тази сесия няма да бъде избран такъв. Въпреки това чисто формално от всички политически групи бяха излъчени кандидати - Владимир Хаджийски (БСП), Петко Пенков (ГЕРБ), Николай Тодоров (МК "Глас народен") и Младен Мондешки (ДПС). След проведеното тайно гласуване, нито един от предложените не получи нужните 15 гласа (50% + 1 от 29-те съветници). Бе избрана и комисия, която да работи по правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В края на сесията председателстващият насрочи дата за следващото заседание в края на месеца, но след кратки уточнения, тя бе променена за 19 ноември.

Споделяне