Бюджетът: Да се мисли и за други приходоизточници

На екрана бюджетната „пица” за 2020 г. На екрана бюджетната „пица” за 2020 г.

През изтеклата година се наблюдава спад в собствените приходи в сравнение с 2018 г. Достигнат е максимумът, затова трябва да се мисли за други приходоизточници. Това каза кметът Донка Михайлова по време на общественото обсъждане на бюджета. От отчета се видя, че финансовото здраве на общината е добро, в приходите ръстът е 2,3 млн. лв., в разходите – 1,9 млн. Годината е приключена с преходен остатък 3,173 млн.лв., като най-много е преходният остатък в раздел „Образование”.

При представянето на новия бюджет впечатление направи фактът, че се удовлетворяват много искания, напълно в синхрон с това, което сподели Михайлова – че от кметския си опит е разбрала колко важно е да се намери добрият баланс в политиките. Предвидени са средства за третата клетка на депото за отпадъци, за социалната политика на Общината, за цялостна подмяна на осветлението в града и Орешак, за увеличаване на е-услугите, за цялостно проектиране на централната част на Чифлик, за основен ремонт на недостроената поликлиника, за трите фонда на местно ниво, включително „Красив Троян”. Кметът каза, че все по-голямо предизвикателство са сериозните проблеми с некачествената работа на строителните фирми.

В обсъждането за разлика от други години имаше предложения на граждани. Стана дума за ремонт на улици, които не са включени в програмата, за обраслите с дървета корита на Черни Осъм в Орешак, за подмяна на детските съоръжения на площадките, където са силно амортизирани, за липса на площадки на някои места, за необходимостта от място за депониране на строителни отпадъци, за обезопасяване на сградата на Капинчо, която се оказа прехвърлена собственост на ТД „Амбарица 1912”, за превенция на наркоманиите.
Най-голям дял в бюджета, както всяка година, има образованието – почти половината от бюджетната „пица”. Само един училищен директор обаче присъстваше извън тези, които са общински съветници.

Не се виждаха и общественици, партийни лидери извън общинския съвет.

Споделяне