Приемат бюджета за 2020

Снимка от общественото обсъждане на бюджет 2020 Снимка от общественото обсъждане на бюджет 2020

Днес на шестото заседание на Общински съвет – Троян ще бъде приет отчета за изпълнение на бюджета на Общината за 2019 година, както и бюджета за тази година.

Според местната управа на база утвърдени субсидии от Републиканския бюджет, прогнозата за собствени приходи и остатъка на 31 декември се формира приходната част на бюджета за 2020 година в размер на 27 447 748 лева.

Общо приходната част на проекта за бюджет 2020 на община Троян е с 1 245 хил. лева по-голяма от приетия бюджет за 2019.

Предвижда се още местните парламентаристи да приемат - Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през изминалата 2019, като и Програма за развитие на туризма през тази година и други.

Споделяне