Петък, 12 Юни 2020 18:25

150 години читалищна дейност в Троян

Ръководството на НЧ "Наука – 1870 г." oтчете дейността на най-старата културна институция в града за изтеклия мандат. Беше гласувано поради извънредната епидемична обстановка председателят на читалището д-р Виолета Койновска да не чете обширния си доклад, тъй като е публикуван на читалищния сайт за предварителен прочит. Госпожа Койновска взе думата само за да прикани към отдаване почит на починалата преподавателка по акордеон Нели Иванова и на писателката Мария Марковска.

Председателят на проверителната комисия Стела Маринова припомни препоръката от миналата година самодейците да станат членове на читалището, тъй като има само 7 нови попълнения, а двама – отпаднали. Припомни и каузата на коледния благотворителен бал през 2019 г. да се съберат средства за издаване на юбилейна книга за пътя на читалището. Събрани са 11360 лв. - най-голяма сума в сравнение с изминалите три години. Парите ще се използват и за подобряване осветлението на сградата. С приходите от киното е върнат целият заем на община Троян. Удвоени са приходите от наеми. Проверителната комисия препоръчва да се увеличат таксите от ДМШ и от читателите, да се популяризира дейността на библиотеката в училищата и да се търси решение за работата на киното и през зимата. Маринова обобщи, че няма допуснати нередности и пропуските са консултирани. 

Цветомира Нейчева направи отчет за изпълнението на бюджета и представи проекто бюджета чрез мултимедия. Заключи, че са преизпълнени приходите от наеми за външни представления.

Стела Маринова предложи промяна в устава на читалището – настоятелството да има право за разместване разходите в рамките на утвърдения бюджет.

Следващата 5-та точка беше избор на нов председател, като пак бе избрана д-р В. Койновска. Предложението на д-р Росица Бузева да бъде преизбрана д-р Койновска се мотивира от видимите промени в читалището, усмихнатите деца, които идват с желание и това, че д-р Койновска поставя работата си в читалището на първо място. Беше направено предложение от артиста Теодор Лука за председател да бъде избран Николай Тодоров като виден общественик, но той си направи отвод.

Пристъпи се към избора на читалищни настоятели. Стела Маринова предложи да останат същите поради приноса им за уникалния ремонт на читалището, пълните школи с деца, възраждането на киното. Бяха направени предложения и за нови хора – Красимира Пенкова, Диана Янкова, Николай Георгиев. Те не събраха достатъчно гласове. Съставът бе променен само с името на Лилия Цанкова – като инженер да заеме мястото на подалия заявление за оттегляне инж. Дилян Енкин. Новото читалищно настоятелство включва инж. Ангел Балев, Димитър Пиронков, Веселин Дудевски, инж. Иванка Църова, инж. Лилия Цанкова, Валентин Бечев, Николай Тодоров, Стела Мавродиева, Маргарита Гладкова, д-р Росица Бузева.

Събранието завърши с избор на проверителна комисия. Маргарита Мондешка предложи да се избере същия състав, тъй като перфектно върши работата си. Анблок бяха преизбрани Стела Маринова, Надка Колева и Здравка Пеевска.

Читалището има самочувствието, че е най-важната културна институция в града и се подготвя усилено за празнуване на своя 150-годишен юбилей през есента. За неговата подготовка новото ръководство ще има водеща роля. Успех!

Галерия със снимки