За пореден път се проведе конкурс „С очите си видях бедата“

Рисунки от конкурс „С очите си видях бедата“ Рисунки от конкурс „С очите си видях бедата“

За пореден път ГДПБЗН-МВР организира провеждането на конкурс „С очите си видях бедата“ като конкурса протича на три етапа - общински, областен и национален.

Целта е да се пресъздаде със средствата на изобразителното изкуство познанията на учениците за бедствията в световен мащаб, основни познания за рисковете и начините за поведение и действие, дейностите на съставните части на ЕСС.

На първи етап, общинско ниво взеха участие 53 бр. рисунки от НУ „Хр. Ботев“ гр. Троян, школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука 1870“ гр. Троян, СУ „Васил Левски“ гр. Троян, СУ „Васил Левски“ гр. Априлци и ученици от ЦПЛР - гр. Троян.

Класирането се извършва по категории и възрастови групи. Комисия от тричленно жури със състав от РСПБЗН гр. Троян и НУПИ гр. Троян класираха следните рисунки съгласно правилата

I-ва категория - Деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

Първа група от 7 до 10 г.

I-во място - Пламена Цветанова Съботинова – 8 г. от НУ „Христо Ботев“ гр. Троян;

II-ро място - Светослав Добромиров Фичев– 8 г. от НУ „Христо Ботев“ гр. Троян;

III-то място - Ивайла Петрова Банчева – 8 г. от НУ „Христо Ботев“ гр. Троян.


Втора група от 11 до 13 г.

I -во място - Мария Василева Кукенска – 12 г. от СУ „Васил Левски“  гр. Троян.

II-ро място - Себастияна Красимирова Мичева – 12 г. от СУ „Васил Левски“  гр. Троян.

III-то място - Денислава Станиславова Дачева – 12 г. от СУ „Васил Левски“  гр. Троян.


Трета група от 14 до 18 г.

I-во място - Стиана Василева Атанасова-14 г. от СУ „Васил Левски“ гр. Троян.

***

II-ра категория - Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство

Първа група от 7 до 10 г.

I-во място - Виктория Ивелинова Стоянова -10 г. от школа по изобразителни изкуства

II-ро място - Боян Петков Влаховски - 7 г. от школа по изобразителни изкуства

III-то място - Надежда Иванова Георгиева - 8 г. от школа по изобразителни изкуства


Трета група от 14 до 18 г.

I-во място – Стиана Василева Атанасова -14 г. СУ „Васил Левски“ гр. Троян

***

III-та категория - Деца и ученици от училища за деца със специални потребности домове за деца в неравностойно положение

Първа група от 7 до 10 г.

I -во място – Николай Николаев Монев – 10 г. от ЦПЛР гр. Троян


Втора група от 11 до 13 г.

I-во място Християн Славков Христов – 13 г. от ЦПЛР гр. Троян


Трета група от 14 до 18 г.

I-во място – Десислава Василева Цветкова – 18 г. от ЦПЛР гр. Троян

II-ро място – Александра Ивова Муселиева– 17 г. от ЦПЛР гр. Троян

Споделяне