Ловеч пред Троян по ниска безработица

След отпадането на извънредното положение заради коронавируса в Ловешка област се отчита увеличение на постъпилите на работа. Броят им в края на май е 623, като 95,7 на сто от тях са устроени в реалната икономика. В сравнение с предходния месец се отчита ръст от 63,9 процента, а в сравнение с май 2019 г. - с 26,1 на сто. Този ръст се дължи преди всичко на устроените на първичния пазар, съобщават от Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч /ДРСЗ/.

Най-много са започналите работа на първичния пазар през месеца в секторите: хотелиерство и ресторантьорство, търговия, ремонт на автомобили, преработваща промишленост и др.

Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта са 7492, като се наблюдава увеличение с над 53 процента спрямо май 2019 г., или с 2600 лица.

Най-ниска е безработицата в общините Ловеч- 9,1 на сто, и Троян - 9,3 процента. Най-висока е в общините Угърчин -30,8 на сто, и Ябланица - 29 процента.

 

www.HemusNews.com

Споделяне