Годишните цели на общинската администрация

Първата за годината пресконференция Първата за годината пресконференция

Естествено годишните цели са съобразени с целите в управленската програма за мандата - поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; по-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза.

Когато планирахме основните цели в управленската програма ,даже не подозирахме колко актуална ще бъде първата ни цел и колко значима ще бъде тя в условията на пандемия, при които след здравето - хората се тревожат за работните места и доходите си. Това каза кметът на Троян Донка Михайлова в първата за годината пресконференция, която продължи повече от 2,5 часа.

Създадена е Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян.  През цялата година Общината ще анализира развитието на икономическата ситуация и ще предлага конкретни решения за подкрепа на бизнеса. Активна ще бъде работата на експертите в посока разработване на идеи за икономическото развитие на община Троян. Предстои задълбочен анализ на местната икономическа среда и с оглед на кризата от 2020 г. Данните ще бъдат представени, като ще бъдат дискутирани и потенциалните възможности с бизнеса, се разбра на срещата с медиите. Особен интерес у жирналистите предизвика фактът, че от няколко месеца в администрацията работи доктор на икономическите науки, възпитаник на Сеулския университет – Симеон Арнаудов, който е решил след години в Азия да се върне към корените си в Орешак и тук да бъде полезен. Именно на него ще се разчита при икономическите анализи и нови идеи.

След като в последните години 85% от ВиК инфраструктурата на града е обновена, предстои работа в сферата на управлението на отпадъците. Както жителите на общината знаят, в първата фаза на пандемията започна изграждането на сепарираща и компостираща инсталация със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Проектът приключва успешно през  февруари. Със средства от държавния бюджет започнах изграждането на нова клетка на Регионалната система за управление на отпадъците, включваща общините Троян и Априлци. В първото полугодие на т. г. ще въведат в експлоатация дига от км 0+000 до км 0+300 и от км 0.480 до км 0+600 на третата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци. В края на годината ще имаме една модерна система за отпадъци, даваща сигурност на Троян и на Априлци за десетина години напред, декларира Михайлова.

През годината ще се построи нов паркинг зад АИР-а, ще се направи реконструкция на улица „Васил Левски“ в района на кв. „Велчевско“, от магазина нагоре – поне 300 м, докъдето стигнат парите. Освен това ще се облагородява районът на новоизграждащите се магазини „Лидл“ и „Билла“ – до Елма и между Ловния ресторант, където трябва да направят кръгово кръстовище, до пазара.

www.HemusNews.com

Споделяне