20 години Ротари клуб - Троян

От ляво надясно: Цанко Лингорски (един от основателите), Станимир Пеновски (член на борда на клуба), Христо Варчев (президент за 2021/2022, основател и първи президент на клуба) и Донка Михайлова - кмет на Община Троян От ляво надясно: Цанко Лингорски (един от основателите), Станимир Пеновски (член на борда на клуба), Христо Варчев (президент за 2021/2022, основател и първи президент на клуба) и Донка Михайлова - кмет на Община Троян

На 26 октомври 2021 г., на Димитров ден, Ротари клуб - Троян отбеляза своята 20-годишнина от приемането му в световната организация Ротари Интернешънъл с изложба, разположена в пешеходната зона на централната градска част. Осемте изложбени пана накратко запознават обществеността с ротарианското движение - неговата история в световен мащаб и структура, както и равитието му в България.

Ретроспективно е представено развитието на Ротари клуб - Троян от създаването му до днешни дни, неговите цели и реализирани инициативи в полза на обществото.

На откриването на изложбата присъстваха членове и приятели на клуба, кметът на Троян г-жа Донка Михайлова, заместник кметът г-жа Розалина Русенова. Президентът на клуба за 2021/2022 г. Христо Варчев, който е и първия президент на клуба, в своето слово представи клубът в неговия 20-годишен път, казвайки, че троянският клуб е един от най-устойчивите български роариански клубове и един от най-големите по брой членове. Той пожела на всички да продължават да следват безкористните принципи на Ротари в служба на обществото.

Кметът на града г-жа Донка Михайлова поздрави ротарианците от името на троянската общественост за тяхната дейност и проекти в подкрепа на децата, учениците и студентите в общината, за благотворителната и хуманитарна дейност в полза на обществото.

Тя връчи почетна грамота на президента на клуба и получи флагче на Ротари клуб - Троян, като благодарност към успешните съвместни дейности между Общината и клуба в полза на Троян и троянци.

Ротари клуб - Троян

Ротари клуб - Троян поставя своето начало като Предварителен Ротари клуб на 11 септември 1998 година, когато четирима ентусиасти: Христо Варчев (адвокат), д-р Красимир Гунешки (зъболекар), Цанко Лингорски (фармацевт) и инж. Милко Вачев (химик) се събират с желанието да създадат приятелски кръг и да служат на обществото. За няколко месеца членовете на клуба стават 25.

На 26 октомври 2001 г. в голямата зала на Националното изложение в Орешак в тържествена обстановка се провежда чартърната церемония и членовете на Ротари клуб - Троян се присъединяват към семейството на Ротари интернешънъл.

През изминалите 20 години от създаването на Ротари - Троян клубът е организирал и подкрепил стотици инициативи в сферата на културно-историческото наследство, културата и опазването на духовните ценности в региона.

Организатор и партньор е на пленери, изложби, арт инсталации. Подпомагал е училища, детски градини, болници, социални институции, читалища, библиотеки, самодейни състави, млади музикални таланти, ученици и студенти.

Какво е Ротари?

Ротари Интернешънъл e най-старата в света хуманитарна, доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел.

Основана е на 23 февруари 1905 г. в Чикаго (Илинойс, САЩ) когато младият юрист Пол Харис се срещнал с трима приятели, бизнесмени, за да обсъди една своя идея да се събират периодично в името на приятелството и да разширяват кръга си от познанства в света на бизнеса и професионализма. В разговора се родила идеята да се създаде клуб, в който да членуват по един представител на всеки бизнес и професия.

Ротари Интернешънъл е съставена от над 35 000 клуба в повече от 200 страни и географски региони с над 1.2 млн. членове, наричани ротарианци.

Членовете й образуват глобална мрежа от лидери в бизнеса и професиите, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света.

Ротари не е свързана по никакъв начин с религиозните и с политическите убеждения на своите членове. Организацията насърчава хуманизма и почтеността във взаимоотношенията между хората и се обявява за зачитане личната свобода на всеки човек.

Девизът на Ротари е "Service Above Self" - "За безкористна служба".


Първият Ротари клуб в България е основан на 22 април 1933 г. по време на тоталитаризма ротари движението е било забранено у нас. Възстановено е през 1991 г.

Споделяне

Галерия със снимки