Почина доц. Цветанка Атанасова

„С прискърбие съобщавам, че днес е починала доц. д-р Цветанка Атанасова – известен литературен историк. Тя е един от първите изследователи на българския литературен модернизъм. През 1983 г. защити дисертация на тема "Кръгът "Мисъл" и българският символизъм". Сред трудовете ѝ се открояват: "Кръгът "Мисъл" (1991) и "Българският модернизъм" (2007). Изследваше творчеството на Светослав Минков, Емануил Попдимитров, Боян Пенев, Иван Радославов и др. През последните няколко години работихме заедно по проекта "Модернизъм в българската и македонската литература на ХХ век. Сходства и различия."

Във време, когато мнозина обслужваха политическата конюктура, Цветанка остана вярна на високата духовна литературна традиция. Голям е приносът ѝ за "Речник на българската литература", "Речник по нова българска литература: 1878-1992 и научната поредица "Периодика и литература". Приносно е участието ѝ в съставителството и редактирането на научните сборници: "Критика. Есеистика. Народопсихология (1988), "Езиците на европейската модерност : Български и словашки прочити. (2000), "Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното" (2009); "Критическото наследство на българския модернизъм. Т. 1-4. (2009)”, написа литературоведът Александър Йорданов.

Доц. Атанасова е родена в Троян през 1950 г. В последно време тя помагаше на дъщеря си в отглеждането на децата й след кончината на баща им, поета Ивайло Иванов.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Споделяне