Табелите на Орешак и Троян вече са една над друга

Табели за населено място на град Троян и село Орешак. Снимката е илюстративна! Табели за населено място на град Троян и село Орешак. Снимката е илюстративна! Колаж: HemusNews

В последните години бе заявена висока инвестиционна активност във всички крайни квартали на Троян на север, на юг и на изток. Нови инвестиции се изграждат в района на Калеешкото ханче, в района на „Радова лъка“, който вече е квартал на Троян, и в района на квартал „Ливадето“.

Между Троян и Орешак, от двете страни на републикански път III – 357, в непосредствена близост до края на съществуващата регулация на с. Орешак има голяма група земеделски имоти, които в последните 20 години се застрояват с промишлени и обслужващи обекти. В Община Троян непрекъснато се заявяват и нови инвестиционни намерения. От собствениците на прилежащи имоти се очакват нови устройствени решения, които да осигурят оптимален достъп до имотите при спазване изискванията на действащото законодателство. Досегашното решение създаваше затруднение на инвеститорите поради това, че достъпът до имотите е от републикански път, което води до високи изисквания към тях. Това наложи Община Троян да възложи устройствен план за продължение на уличната регулация на улица „Стара планина“ в с.Орешак до гр.Троян с цел създаване на нормални условия за комуникационно-транспортно обслужване на обектите, безопасно движение  и запазване на пропусквателната способност на пътния участък.  

Продължението на съществуващата улична регулация ще е с дължина около 650 м. в обхвата на републикански път III – 357, от края на съществуващата регулация на улица „Стара планина“ до землищната граница на гр. Троян, по сегашното трасе на съществуващия път III – 357, като ще се проектира улица с габарит 14м - две улични платна по 4м, тротоари по 2 м и велоалея - 2м.

Споделяне