Повишено внимание по време на студентските празници!!!

РСПБЗН-Троян предупреждава: Повишено внимание по време на студентските празници!!! РСПБЗН-Троян предупреждава: Повишено внимание по време на студентските празници!!! Снимка: Община Троян

За безопасното протичане на Студентския празник управителите и собствениците на обекти, в които са предвидени празненства /хотели, къщи за гости, както и други туристически обекти /вили, хижи и др./ е необходимо да проверят изправността на отоплителните инсталации, електрическите уреди, пожароизвестителните и пожарните кранове както и пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари Апелираме към студентите и другите гости на тези обекти да се запознаят със схемите за евакуация в обектите, основните и резервните пътища и изходи за евакуация и местонахождението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожар.

При влизане в непозната сграда, огледайте се за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение!

При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външни, стабилни стълби. Следвайте евакуационните знаци!

Не се поддавайте на паниката! Телефон за спешни нужди: 112

Дежурен телефон РСПБЗН гр. Троян: 068668642

При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай
не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха!

При невъзможност да напуснете сградата опитайте да излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си! Сигнализирайте за мястото ви. Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи,
обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи! Тези, които ще празнуват във вили и сгради, необитавани дълго време, трябва да се убедят в изправността на електрическата инсталация и отоплителните уреди, както и на коминските тела!

Безразборното използване на пиротехнически средства може да доведе до възникване на пожари, а самоделните устройства могат да застрашат здравето на просъстващите на празненството!

Не се поддавайте на паниката! Телефон за спешни нужди: 112

Дежурен телефон РСПБЗН гр. Троян: 068668642

---

Източник: Община Троян

Споделяне