Заключителна пресконференция на кмета Донка Михайлова

Заключителна пресконференция на кмета Донка Михайлова Заключителна пресконференция на кмета Донка Михайлова

Последната пресконференция за третия мандат на нашия кмет беше различна, нестандартна – проведена на 3 важни обекта.

Започна на ул. "Васил Левски", близо до кръговото пространство преди Белодробната болница.

Г-жа Михайлова сподели, че последният мандат е бил най-трудният в рамките на последните десетилетия. Започнат със сериозна амбиция, която се "препъва" в бариерата от ковид кризата, войната в Украйна, липсата на бюджет. Най-важната задача е била да не се спират семейните бизнеси, производствата, които дават доходи и работа на хората. Сериозни предизвикателства е имало пред строителството заради инфлацията, която предизвиква нарастване на средствата –стават повече от договорените. Въпреки че това е бил мандат за оцеляване, може да се говори за развитие – доходите растат с по 9% на година, много обекти са изградени, планът за реализиране на над 80% от управленската програма е изпълнен.

Кметът Михайлова направи отчет пред Общинския съвет с възможност да бъде наблюдаван от гражданите. Пълен обем на отчета е качен на сайта на Община Троян, направени са и няколко видеа. Разпространен е и книжният вариант на отчета с най-съществените моменти.

Г-жа Дундева сподели кратки акценти за инфраструктурата на ОТ. Направени са ежегодни или цялостни ремонти на улиците "Васил Спасов", "Незабравка", "Голяма Рибна", "Раковски", на последната от които има 99 паркоместа в 6 зони. Преасфалтирани са улиците "Стефан Караджа", "Захари Зограф", "Васил Левски", ул. "Стара планина" в Орешак, където са подменени настилка, бордюри, тротоари общо на 3400 кв. м. Започнат е паркингът зад АИР-а.

Г-жа Михайлова допълни, че значително са увеличени средствата за ремонт на улици и сгради в селата. Обновени са читалищата в Орешак и Бели Осъм, сгради на кметства и други обекти, посочени като приоритет от кметските съвети. Вложени са 8,5 млн. средства – повече от всеки друг път, за пътната мрежа. Сключен е договор с Министерството на енергетиката за външното осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм.

Вяра Добрева съобщи, че са обновени 12 многофамилни жилищни сгради с 353 самостоятелни жилища и 9 стопански обекти за повече от 4,568000 лв. В публичния сектор е санирана сградата на РУ на МВР – Троян. 15 проектни предложения за 599 жилища и 14 стопански обекти са в етап на оценка за следващо кандидатстване. Със 153 договора за над 4 млн. лв. са обновени 26 жилищни сгради. Извършена е административна работа с гражданите от сдружението на собствениците. Изготвени са схеми за проектни предложения за преодоляване на кризата. Успешно е надграден предишният мандат.

Докладващите отговориха на журналисти, че в края на месец ноември ще е готов паркингът зад АИР-а, че се контролира качеството на строителството и че е добро. На ул. "Раковски" се прави кът за отдих с нетрадиционни пейки, цветни плочки – естетско оформяне, първи проект на новия архитект.

Второто място, на което продължи пресконференцията, бяха оранжериите в кв. Кнежки лъг, където се отглеждат зеленчуци за децата в детските градини.

Г-жа Михайлова сподели, че създаденото там е нейна сбъдната мечта. Детското хранене е било най-доброто в областта, но сериозният анализ е показал, че направеното не е достатъчно. Заражда се идеята на кмета за собствено производство, но тя е приета с ирония.

Оранжериите са тунелен тип и обхващат 2 декара. Засяват се различни зеленчуци: репички, лук отначало, домати, краставици, чушки, тиквички, картофи по-късно. Има 5 пчелни кошери. Миналата година г-н Вал подари помещение за съхранение на зеленчуците и плодовете, които са все по-голяма част от храната в детските градини. Въведено е хранене с пълнозърнест хляб. Резултатите са добри – по-малко деца са с диабет и затлъстяване. Показателите за ръст и тегло са близки до оптималните. Произведената продукция е по-евтина. В оранжериите работят двама души.

Създадените условия за обединено хранене в ДГ "Буковец" също допринасят за здравето на децата, защото е назначен технолог по детско хранене, готви се в модерни съдове, намалена е захарта, а конфитюрът от сливи се прави без захар. Сливите са от сливовата градина, в която са засадени и 2 декара сорт ябълки, по-малко третирани с химикали. Скоро количеството от тях ще покрива изцяло нуждите. Плодовете се берат от децата с увреждания и от общински служители.

Предстои създаване на база за обединено хранене и в СУ "Св. Климент Охридски" за всички ученици в града.

Неслучайно нашият кмет е за седми път носител на титлата "Кмет на годината 2023 г." - в категорията "Зелена община" - няколко пъти. Кметове на други общини се интересуват от нашия опит, който е представян в Нова телевизия и Евроком.

На въпрос от журналист г-жа Михайлова отговори, че в Моан Сарту, откъдето идва идеята за хранене със собствена продукция, са с няколко стъпки напред. Там работят за екологичната култура на децата и им предлагат избор на количество порция, която трябва да изядат. Засега в Троян децата от детските градини са включвани в плевенето и брането на зеленчуците.

На третия обект – многофункционалната спортна зала, беше показан прогресът в изграждането ѝ. Инженер Полина Павлова припомни политиките на Община Троян да подкрепя спортните клубове, организации и училищата. Нараства броят на спортуващите и на техните нужди ще отговори новата зала, която ще бъде двуетажна, с игрово поле за различни видове спорт, зала за колоездачи и зала за официални събития и концерти. Ще има 618 места, 10 от които за хора в неравностойно положение. Ще има и зона за журналисти, камери и официални лица, достъп за спортисти,треньори, съдии. Паркингът ще предлага 77 места за автомобили, за автобуси и за превозни средства на хора в неравностойно положение. За изграждането й е взет от ОТ банков кредит за 5639000 лв. Засега строежът е в нулев цикъл – изградени са основите и подпорните стени, но до края на годината трябва да е покрита спортната зала. 

Инж. Полина Павлова говори и за площите с широко обществено ползване, които са безопасна среда за деца и младежи. Изграден е парк в ж. к. "Лъгът" и са обновени градината срещу бившето кино и тази близо до фабрика "Троянка" с помощта на Червен кръст – Ловеч. Направено е пълно или частично обновяване на детски площадки на улиците "Захари Зограф", "Стефан Караджа", "Криволак",  в кв. "Черногор". Изградени са 4 детски площадки в с. Чифлик. Поставят се беседки, пейки и се обновяват пустеещи площи. Лесопарк "Турлата" е направен с подкрепата на ДГС. Одобрени са проекти за площите под хотел Троян и под НУПИ. Предстои избор на изпълнител за строително-ремонтните работи. Кметът Д. Михайлова допълни, че се прави парк за кучета, в който ще има съоръжения за забавление и торбички за отпадъци. Така ще се преустанови конфликтът между собствениците на тези домашни любимци и страхуващите се от тях майки с малки деца.

Зам.-кметът Розалина Русенова говори за успешните политики на Община Троян за спорта и демографията. Това се дължи на добрия модел за партньорство със спортните клубове и училищата. В плуване и ски се обучават повече от 500 деца по програми, финансирани от общината. Тя дава средствата и за събитията, предвидени в спортния и културния календар. Чрез спорта и здравословното хранене се създава превенция за здравето на децата. Ежегодно се увеличават средствата и се случват повече събития. Направени са детски площадки в ДГ "Синчец", "Мир", "8 март". Устойчиво се финансира образованието – 1,6 млн. за хранене, за 3 нови автобуса, а през 2024 г. ще има още 3. Дава се подкрепа на училищата в малките населени места, за да не бъдат закрити и това не се е случило през последния мандат на кмета Михайлова. Повече от 350 ученици са спечелили състезания, за което са материално стимулирани, а 49 от тях са с национални стипендии. Подобрена е материалната база в училищата с вложените 800 хил. лв., 300 хил. от които са за стем център в СУ "В. Левски" и др. училища. Подобрени  са интериорът и фасадите на училищата. Изградени са ресурсни кабинети. Иновативни практики има в училищата "В. Левски", "Иван Хаджийски", в Орешак и Ч. Осъм, където се подготвят нови стаи за общежитие и се купуват климатици.

На въпрос за отдела по социална политика г-жа Михайлова отговори, че има нова социална услуга в Дълбок дол, в 800 дома по време на ковид хората са получавали храна и помощ от лични асистенти. Предвижда се отделът да стане самостоятелно социално предприятие, за което се готвят счетоводители. Беше зададен и въпрос за това дали има глобени за противообществени прояви, на който кметът отговори утвърдително. В града има 120 камери, МВР следи случаите. Журналистите искат информация за нередностите, която занапред ще се дава.

С удовлетворение те изслушаха участниците в пресконференцията, защото постигнатото е впечатляващо и е предпоставка за оптимизъм за бъдещето на населението в нашия край.

Споделяне