Строителният сезон 2024 г. започна

Снимката е илюстративна! Снимката е илюстративна!

С подобряване на метеорологичните условия започна активно и строителният сезон 2024 на Община Троян.

Към настоящия момент се работи по следните обекти:

Многофункционална спортна зала

Изградена е конструкцията на първото ниво и вече се работи по второто ниво – самата спортна зала. Изграждат се конструктивни елементи - трибуни, колони и стоманобетонни шайби. Срокът за изпълнение към настоящия момент е 04.03.2025 г.

Изпълнител: "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД, гр. Пазарджик

Изграждане на част от ул. "Мир" от ОТ1122 до ОТ1588 с подземна и надземна инфраструктура

Макар и с по - бавни темпове от необходимото, продължава работата и там, като се работи по полагане на дренажа зад изградените подпорни стени и обратен насип зад тях. Успоредно с това се изпълняват и отделни части от ВиК проекта, свързани с изграждането на уличен водопровод, както и сградни  водопроводни и канализационни отклонения.

Изпълнител: "НСК София" ЕООД

Реконструкция на съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него.

Започна работата и на втория етап от изпълнението. В момента се работи по изграждане на подпорни стени в определени участъци, както и демонтажни работи. Продължава с полагане на настилки в посока Троянския манастир след Кметство Орешак. Обектът е обезпечен с материали, очаква се предсрочно завършване в края на летния сезон.

Изпълнител: "ПЪТПРИБОР" ЕООД, гр. София

Основен ремонт на част от ул. „В. Левски“

Приключи засаждането на новата растителност, както и отстраняването на забележки по качеството на изпълнение на тротоарните настилки. Предстои отчитане на обекта.

Изпълнител: "ПЪТПРИБОР" ЕООД, гр. София

Паркинг в кв. 513 (303) (Зад АИР)

Работи се за полагане основата на пътната настилка. Също така се работи и по полагане на ел. инсталацията за улично осветление. Изпълнението закъснява, за което ще бъде наложена санкция съгласно договора  със строителя.

Изпълнител: "ПАРСЕК" ЕООД

Център за грижа за лица с различни форми на дименция в с. Добродан

Изпълнени са основните дейности по покрива, фасадите, всички вътрешни инсталации, фаянс и теракота. Изпълняват се  довършителни работи - шпакловки, бояджийски работи, както и работа по фасадата. Срокът за изпълнение на обекта е до средата на месец юли 2024 г.

Изпълнител: "ЕЛИТ МХ" ЕООД, гр. Ловеч

Канализация на част от ул. „Криволак“

Изпълнена е канализацията с обратните насипи и отклоненията, като остава да се възстанови асфалтовата.

Изпълнител: "ВЕРТИКАЛ 90" ЕООД, гр. Габрово

Канализация на ул. „Иван Памукчиев“

Изпълнена е канализацията с обратните насипи и отклоненията, като остава да се възстанови асфалтовата настилка.

Изпълнител: "ЛИВИЯ" ЕООД, гр. Варна

Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв. 46, гр. Троян

Работи се по парковото осветление, настилките, успоредно на подпорната стена, площадките за отдих, беседка и площадката за игра на деца. Работата продължава с добро темпо. Предстои започването на подготвителни работи за асфалтовите и други настилки в околното пространство.

Изпълнител: "ГЕОЦВЕТ" ЕООД, гр. Ловеч

Обновяване на площи за широко обществено ползване – парк НУПИ

Предстои стартиране на СМР, след подписване на Протокол 2 за откриване на строителната площадка. Проектът предвижда изграждане на ново парково осветление, нови алеи с кътове за отдих, малка сцена за събития на открито, както и места за сядане. Проектът е насочен към младите хора, като неслучайно кътовете за отдих ще бъдат изпълнени с нестандартно парково обзавеждане.

Изпълнител: "ГЕОЦВЕТ" ЕООД, гр. Ловеч

Текущ ремонт на улици и тротоари в гр. Троян, в селата и на общинска пътна мрежа (ОПМ)

Направени са огледи с фирмите изпълнители и предстои възобновяване на работа и там при подходящи метеорологични условия. Създава се необходимата координация по съвместната работа с операторите за реализиране на подземните мрежи в работните участъци.


Работи се активно и по подготовка на техническите спецификации за обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители по одобрените проекти на община Троян в Инвестиционната програма на общините, финансирани от Министерството на финансите, както и на новите обекти от капиталовата програма за 2024 г. на общината.

Г-жа Михайлова отговори на журналистически въпрос за спортната зала. При заданието на залата в Троян е имало 18 лицензирани клуба, а сега са 28. Искали са стандартите за републикански състезания, напр. 18 м височина за волейболната зала. Тя ще бъде обаче 12,5 м, защото няма да се използва всеки ден за такива състезания и режийните разходи ще са високи. Федерацията по волейбол и председателят й Любомир Ганев са дали писмен отговор, че височината 12,5 м е приемлива и за републикански състезания. Вместо с 2000 залата ще бъде с 625 по същите причини, защото е най-важно ежедневното й използване от троянските спортисти. Зам.-кметът Вероника Тодорова много държи и на акустиката, тъй като в залата ще се провеждат и културни събития.

---

Община Троян

Споделяне