85 работни места се разкриват в област Ловеч по Регионалната програма за заетост

Областна администрация - Ловеч Областна администрация - Ловеч

По Регионалната програма за заетост за 2024 г. в област Ловеч се разкриват 85 работни места, от тях на пълен работен ден 79, на непълен работен ден - 6. За реализация на програмата от държавния бюджет са осигурени 519 018 лв. Средствата, осигурени от общинските администрации са 3100 лв., за работно облекло, защитни средства и инструменти. Субсидираната заетост е за период от 5 месеца.

Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, на свое заседание през месец юни, прие документа и одобри Методиката за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2024 г. След това програмата е утвърдена от Министерство на труда и социалната политика.

Най-много работни места разкриват общините Луковит и Ябланица по 15, Тетевен - 14, Угърчин - 13, Ловеч - 12, Летница - 7, Априлци - 6 и Областна администрация 3. Планирано е програмата да започне от 01 юли и да продължи до 01 декември 2024 г.

Регионалните програми за заетост са специфичен инструмент на политиката, посредством който е възможно с предоставени от държавния бюджет средства да се въздейства на местно ниво за преодоляване на социално-икономически проблеми. Целта е създаване на възможности за трудова и социална интеграция и повишаване качеството на работната сила на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда от област Ловеч. Програмата е насочена е към безработни младежи до 29 г. (вкл.), продължително безработни лица, безработни лица над 55-годишна възраст, безработни  лица с основно и с по-ниско образование, включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания. Те ще извършват дейности по почистване, поддръжка на тревни площи, поддържане на дървесни, храстови и други насаждения, почистване и поддържане на хигиената в обществени сгради, събиране и извозване на отпадъци, поддържане и опазване на общинската и държавната собственост.

За 2023 г. средногодишното равнище на безработица по общини е: Априлци – 5,6 %; Летница – 11,2 %; Ловеч – 6,6 %; Луковит – 17,5 %; Тетевен – 13,5 %; Троян – 4,6 %; Угърчин – 22,1 %; Ябланица 24,6 %.

---

 

Споделяне