Модерна платформа до втория етаж на Дома за стари хора в Добродан

Община Троян е сред 15-те общини, които ще осъществят проекти за достъпна среда в обществени сгради. Проектът „Красива България” е одобрил троянското предложение „Осигуряване на достъпна среда в Дома за стари хора в с. Добродан“. Чрез него ще бъде поставен вертикален платформен подемник със затворена кабина, осигуряващ достъп до втория етаж на сградата. Съоръжението ще се монтира външно на фасадата на сградата. Връзката ще се осъществи през залата за хранене, която е на първия етаж, и дневния кът на втория етаж.

Общата стойност на проекта е 74 895 лв. По „Красива България” ще осигурят 63 661 лв., а 15 % - 11 234 лв., е съфинансирането от общинския бюджет.

Новият асансьор ще придаде модерен вид на Дома и ще отговори на една належаща потребност.

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне

Свързани статии (по етикет)