Седмица на бащата 05-11 ноември 2018

В 17 часа на 8.11. много млади татковци с децата си се включиха в дейностите, които Центърът за подкрепа за личностно развитие подготви по темата “С моя татко можем всичко. Имаше и семейства, чиито деца не са кръжочници в Шошковата къща и част от тях са много малки. Бяха привлечени от афиша, който обещава интересни възможности за изява.

Директорът Ралица Колева откри вечерта, като запозна присъстващите с целта на националната кампания „Да бъдеш баща“ - да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Инициативата е на международната компания „Мengare“. Кампанията се осъществява в над 20 страни на 5 континента. Колева съобщи конкретното послание на колегите си - в центъра на възпитанието са нуждите на детето.

В голямата зала и две работилници бяха подредени работни маси с необходимите материали. Шестте варианта за занимания имаха привлекателни заглавия, например „Храбрият шивач“, „Бригадата на майстор Чук“, „Глинени истории“ и други.

Оживлението на участниците доказва, че учителите в къщата на изкуствата са намерили верния път към сърцето на децата.

Споделяне