Няма новости под троянското слънце

инж. Петко Пенков инж. Петко Пенков

Ако някой е очаквал промяна на днешното извънредно заседание на общинския съвет, вероятно ще остане разочарован. На двете най-важни места в местната власт отново са същите хора – кмет Донка Михайлова, и председател на общинския съвет Петко Пенков. БСП и ГЕРБ. Как се стигна до това?

В началото бе избран председателстващ, отново в лицето на доайена сред съветниците Минко Акимов, който още в началото прикани председателя на ОИК в Троян Емил Цветанов да връчи удостоверенията на отсъстващия в предното заседание Лалю Драголов (ГЕРБ) и на Красимир Батолов, който заема мястото на отказалия се Радослав Чолаков, също от ГЕРБ.

След това се подходи към избора на председател, който се проведе в два рунда.

Историята от предходното заседание се повтори, като отново бяха издигнати кандидатурите на Петко Пенков, Николай Тодоров и Младен Мондешки, като единствено БСП предложи нов кандидат - Росен Веселинов. След провеждане на вота отново не се стигна до нужните 15 гласа, за да бъде избран председател. Тогава Марин Радевски направи процедурно предложение - заседанието да продължи до избирането на председател. Бе поискана поредна почивка, през която явно станаха някои договорки, след което бяха издигнати само две кандидатури: тази на Петко Пенков (ГЕРБ) и на Младен Мондешки (ДПС). Росен Веселинов направи изказване, в което заяви, че за да може общинският съвет да започне пълноценна дейност, което пряко касае благото на гражданите, оттегля кандидатурата си. От МК "Глас народен" също не издигнаха кандидат.

И така след проведеното второ тайно гласуване резултатите бяха следните: за Петко Пенков - 22 гласа; - за Младен Мондешки - 0 гласа; не подкрепям никого - 1 глас; невалидни бюлетини - 6 броя.

Председателят на комисията Елена Ройнева поздрави новоизбрания стар председател инж. Петко Пенков, който взе думата и благодари за подкрепата. Бе насрочено следващо заседание - трето поред този месец, за 28.11.2019 г., в което се очаква да започне вече същинската работа на местния парламент.

Споделяне