Семинар на малинопроизводителите се провежда в Чифлик

Българската асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните с председател троянецът Божидар Петков организира в курорта Чифлик своя ежегоден форум семинар на производителите на малини и ягодоплодни култури в България.

Форумът е пети по ред и ще завърши утре. Програмата е много богата:

Иновации, Цифровизация в земеделието, интегрирано управление на вредителите и добри земеделски практики в производството на ягодоплодни култури, противодействие и компенсиране на загубите от вредното влияние на глобалните климатични промени върху ефективното производство на ягодоплодните с помощта на национални програми за държавни помощи и програми на ЕС от новата ОСП за периода 2021-2027 г.

Участниците ще получат информация за подмярка 16.1 ПРСР “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”и приложението и на практика. Ще бъдат представени различни методи и подходи за задържане на сезонните работници в страната с прилагане на иновативни мерки и пакети от стимули на социални и материални придобивки от страна на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на земеделието храните и горите.

Земеделският министър Танева имаше покана, но нейното ведомство е представено на ниво зам.-министър (Виргиния Кръстева).

На форума има представители на дирекции от МЗХГ, ДФ Земеделие, Селскостопанска Академия, АУ-Пловдив, Служба за съвети в земеделието и други научни звена и фирми, свързани с производство, преработка съхранение и реализация на ягодоплодни. Представен е, разбира се, троянският ИПЖЗ.

Споделяне