Сместта пропан-бутан е горим, взривопасен газ с пари по- тежки от въздуха. Поради това си свойство не се допуска използване на бутилки с пропан-бутан в подземни помещения, ако липсва специална вентилация. За правилна експлоатация на съоръженията е необходимо да се спазват няколко основни изисквания:

  1. Ползват се само изправни бутилки без видими белези на корозия, преминали технически преглед за плътност. Бутилки над 10 год които не са преминали необходимите тестове са особено опасни.
  2. Абсолютно забранено е зареждането на бутилки с пропан-бутан директно от колонпомпа на бензиностанции. Препълването на бутилката може да доведе до сериозни последствия придружени с взрив.
  3. Не се поставят бутилки в близост до нагревателни уреди.
  4. Не се допускат напукани маркучи, напукани, повредени и по- дълги от 1,5 метра. Пристягащите скоби трябва да бъдат плоски. На всеки две години е препоръчително подмяната на маркуча с такъв предназначен за транспортиране на пропан-бутан
  5. Не се оставят без наблюдебие работещи уреди с пропан бутан.
  6. Недопустимо е поставяне на бутилки в горими шкафчета и в затворени помещения, които не могат да бъдат лесно вентелирани. Изтичането на газ е предпоставка за взрив.

Ако има мирис на газ (пропан бутана се одорира изкуствено)

  1. Отворете прозореца, за да стане течение.
  2. Изключете ел. занранването и всички източници на запалване.
  3. Проверката на изитчащ газ да става само със сапунена вода.

Гл. инспектор инж. Петър Петров

Началник на РСПБЗН Троян

www.HemusNews.com

Публикувана в Общество

Електрически уреди: Никога не ползвайте самоделни и отоплителни уреди с неясен произход. Изключвайте уредите когато няма наблюдение и контрол от възсрастен човек, когато спре тока, преди да излезете навън. Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими материали. Още преди отоплителният сезон се уверете, че отоплителния уред е изправен като му направите проверка. Не подсилвайте предпазителите в ел. таблата.

Публикувана в Общество

През периода от месец януари до месец август включително РСПБЗН е посетила 205 бр. произшествия от които 115 бр. са в гр. Троян, а останалите са в кметствата на общината. 22 бр. произшествията са в община Априлци и кметствата към общината. От всички произшествия 47 бр. са в комини, 60 бр. са в сухи треви, 2 бр. в транспортни средства, 18 бр. са отстраняване на опасни предмети (предимно дървета), 3 бр. отводняване на жилищни сгради, 17 бр. оказване на съдействие включително и на ЦСМП и други.

Публикувана в Общество

Не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза "восъчна зрялост" до окончателното прибиране на реколтата.

Публикувана в Крими

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ТРОЯН

С писмо на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч, на основание чл.4, ал.3 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 год. за ПНПБЕО е обявено, че посевите от житни култури са във фаза „Восъчна зрялост“. Със Заповед № РД-04-75/10.06.2020 год. от периода от 10.06.2020 год. до 31.10.2020 год. е определен за пожароопасен.

Публикувана в Общество