Община Троян започва да използва пилотната продукция от компост на Общинското предприятие за третиране на отпадъците „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, за наторяване на зелените площи в града. Припомняме, че в откритата през миналата година компостиращата инсталация, вече се преработват био и зелени отпадъци от община Троян, а от тази ще постъпват и такива от община Априлци.

Публикувана в Общество

На 26 и 27 март снежните писти на туристически комплекс „Беклемето“ отново ще домакинстват на провеждащия се там от 2010 г. Зимен спортен празник и на състезаващите се за купа „Беклеме 2022 г.“ Организатори на събитието са Община Троян, сдружение “Ски-тенис клуб Троян” и хотел “Сима”.

Публикувана в Спорт

Във връзка с изграждането на обслужваща инфраструктура към Центъра за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост, Община Троян информира, че се забранява паркирането и навлизането към обособения паркинг пред Поликлиниката на ул. „Минко Радковски“. Въведена е временна организация на движението, с която се ограничава движението на МПС в зоната на строително-монтажните работи. Строителните дейности започнаха на 17 март.

Публикувана в Общество

Община Троян поддържа традиционно добра събираемост на местните приходи, което се дължи до голяма степен и на ефективността на местната приходна администрация. През 2021 г. е отбелязана 83.3% е събираемост на текущия данък върху недвижимите имоти и 81.22% на данъка върху превозните средства. Стабилните собствени приходи позволяват да води една относително по-самостоятелна местна политика от страна на общинското ръководство и да се насочва целеви ресурс към важни за Троян дейности и каузи, за които няма държавно финансиране, подчертават от Общината. За първите 2 месеца на т.г. реализираните приходи от местни данъци и такси са в размер на 870 хил. лв. от които постъпленията от данъци и такси за 2022 г. са в размер на 535 хил. лв.

Публикувана в Общество

По случай Първа пролет от 21 до 22 март от 11.30 до 14.30 часа на площад „Възраждане“ Община Троян организира УЛИЦА НА ЦВЕТЯТА, съобщават от администрацията.

Публикувана в Общество

Община Троян кани гражданите на общината на обществено обсъждане на бюджета на 17.03. (четвъртък) от 17,30 часа в салона на Общински съвет.

На 31.03. предстои Общинският съвет да обсъди внесеният от Кмета Донка Михайлова бюджет на Община Троян за 2022 г. Бюджетът в голяма степен ще определи степента на решение на основните приоритети за развитие на общината.

Публикувана в Общество

Всички физически и юридически лица вече могат да проверяват по електронен път своите задължения към бюджета на Община Троян, съобщават от общинската администрация.

Публикувана в Общество

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета за 2021 година и проекта за бюджет на Община Троян за 2022 година.

Публикувана в Общество

На 6 март в неделя е Денят на прошката - Сирни заговезни, наричан още Поклади и Прошка. Празникът винаги се чества седем седмици преди Великден, в неделя. В различните райони на България се изпълняват различни обреди и обичаи. Палят се огньове, които се прескачат за здраве (оттам името Поклади). Около огъня се играят хора и се пеят песни.

Публикувана в Култура

Община Троян се обръща към своите жители, които имат възможност да помогнат като доброволци на бежанците от Украйна, които пристигат на територията на общината.

Публикувана в Общество