Община Троян започва разделянето на отпадъците на рециклируеми и нерециклируеми, чрез изграждането на система за разделно събиране на отпадъци. На територията на град Троян са разположени 95 контейнера с цветни стикери. В тези контейнери гражданите могат да изхвърлят четири вида рециклируеми отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло и метал.

Публикувана в Общество

Община Троян предприема поредна стъпка към разширяване на възможностите за екологично третиране на своите отпадъци, като въвежда система за разделно събиране на битови отпадъци.

Публикувана в Общество

На последното си заседание Общински съвет - Троян гласува решение Община Троян да отпусне безлихвен заем на МБАЛ - Троян в размер на 100 000 лева, за да покрие разходите си за издражка до приемането на бюджетите на Министерство на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Публикувана в Здраве

Във финансово отношение Община Троян започна спокойно новата година, стана ясно на месечната пресконференция на кмета Михайлова. Въпреки несигурността и проблемите, породени от кризата, Троян може да се похвали с преизпълнение на приходите. Първоначално приетият бюджет от 35, 918 млн. лв.след всички актуализации  в края на годината възлиза на 40, 909 млн. лв. Това го прави най-големият, управляван от Общината към момента.

Публикувана в Общество

Кметът Донка Михайлова проведе в петък обещаната на гражданите среща с „ЧЕЗ Разпределение България “АД, за да се потърси решение на проблема с прекъсванията на електрозахранването в голяма част от населените места в общината.

Публикувана в Общество

Проект "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми".

Фестивалът Ritual Gatherings и Община Троян стартират публична анкета за проучване на местната културна екосистема.

Публикувана в Култура

Кметът Донка Михайлова: "Тревожи ме темпът на нарастване на диагностицираните с КОВИД граждани на територията на община Троян през последните десет дни (по информация на РЗИ-Ловеч)."

Публикувана в Здраве

На брифинга за журналисти след работната среща Д. Михайлова изрази удовлетворението си от готовността на народните представители за добро взаимодействие. Представи избраниците на народа: Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната, Станислав Анастасов – ДПС, Вяра Йорданова – БСП за България, Любомир Каримански – ИТН. Поради заболяване отсъстваше Николай Нанков от ГЕРБ – СДС.

Публикувана в Общество

Община Троян възложи актуализирането на генерален план за организация на движението. Това се налага от реализирането на ключови обекти на техническата инфраструктура през последните години и засилване на трафика в града. Целта на Генералния план за организация на движението е да се създадат оптимални режими за градското движение, спирането и паркирането на пътните превозни средства и движението на пешеходците по изградената улична мрежа на територията на град Троян.

Публикувана в Общество

Предстои приемането на окончателния проект на Общ устройствен план на община Троян (ОУПОТ). Планът цели създаване на териториална планова основа за устойчиво устройствено развитие, в съответствие с релевантните европейски и национални стратегически документи с времеви хоризонт от 20-25 години. Изпълнител на проекта е „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

Публикувана в Общество