На 21 декември, в 17.30 часа, на площад „Възраждане“ официално ще бъде открит Коледен базар, който ще радва жителите и гостите на града в дните до 31 декември.

Публикувана в Общество

За първи път през изминалата година в общинския бюджет бяха заложени толкова високи суми за капиталови разходи и за текущ ремонт, което наложи полагането на сериозни усилия  за провеждане на обществени поръчки и за осъществяване на инвеститорски контрол по сключените договори, за да се гарантира своевременно и целесъобразно усвояване на предвидените средства за строителство, ремонти и инвестиции.

Публикувана в Общество

Троян е първата община в България, която стартира процеса по извършване на комплексни административни услуги, както за вътрешно-административните си услуги, така и за тези с други администрации.

Публикувана в Общество

На 10.12.2021 г., в последните дни на служебното правителство, между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Троян бе подписано споразумение, с което на Общината се предоставят 950 хиляди лева за изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на участък от улица „Георги Сава Раковски“, в гр. Троян.

Публикувана в Общество

За поредна година Кметът на Община Троян не предлага увеличение на имуществените данъци. Въпреки нарастването на основните компоненти на такса битови отпадъци, тя няма да бъде увеличена.

Публикувана в Общество

Присъственото обучение на учениците от 5. до 12. клас в Община Троян ще бъде възстановено на 6 декември (понеделник). Очаква се повече от 80% от учениците да се върнат в училище, а останалите ще продължат обучението си в електронна среда. Всички автобуси, които извозват ученици от и за селата, ще пътуват по утвърдената в началото на учебната година транспортна схема.

Публикувана в Образование

На 02.12.2021 г. комисия, назначена със заповед на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, а именно:

Публикувана в Общество

Електронно информационно издание на Община Троян

Водена от желанието непрекъснато да подобрява връзката си с работодателите Община Троян стартира месец ноември изготвяне на информационен бизнес бюлетин. В него ще бъде публикувана ежемесечно информация в следните рубрики:

Публикувана в Общество

Днес, 30.11.2021 г., се проведе първият етап на втория конкурс за възлагане на управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД - предварителен подбор на кандидатите по документи.

Публикувана в Общество

На свое заседание на 16.11.2021 г. Временният оперативен щаб за превенция на коронавирус COVID-19 взе решение традиционният фермерски пазар в четвъртък да се провежда при участие единствено на регистрирани земеделски производители и при строго спазване на противоепидемичните мерки – еднопосочно движение, разстояние между търговците, дезинфекция на ръцете и задължително носене на предпазни маски от търговци и клиенти.

Публикувана в Общество