Веселин Орешков – мъдрецът от мах. Попишка

Светослав Вълчев и Веселин Орешков Светослав Вълчев и Веселин Орешков

Вторият ден на фестивала „Здравей, здраве“ oт години включва участие на нашия прочут съгражданин Веско Оряшков (по троянски). Teмата на 6.06. 2021 г. беше „За важните неща в живота“. Заобиколен от много хора на различна възраст в „Азарея“ – място, което свързва човешките души, той говори за живота, създаден за радост.

Целта на чичо Веско, който се нарече „ловец на души“, е да събира хората на малки хармонични групички. Има 1300 контакта в телефона си, за да ги събира по градове и села и да общуват за сегашните моменти. Трябва да си помагат, да направят невероятна промяна отвън и отвътре, както гъсеницата става пеперуда. Сладкодумният събеседник говори и за отговорността ни за децата. Трябва да ги оставим да проявят същността си и да се учим от тях. Ако ги възпитаме правилно, с индивидуален подход, ще оставим потомци, които ще строят новото небе, новата земя и новото съзнание. На въпрос човек знае ли защо се ражда на тази земя отговори, че онези, които слушат вътрешния си глас и са центрирани, знаят какво правят. То трябва да е нужно на хората. На въпроса дали животът е благословение или проклятие даде отговор, че всеки ден е Великден. За центрираните хора животът е лесен. Контролът на емоциите е много важен, за да върви гладко животът. Самопринудата също е важен момент в живота на човека. Мярката е много важна. Трябва да сме се научили да живеем професионално и да се учим от грешките си. Обобщи, че три са основополагащите неща: вяра, емоция, самопринуда. Не трябва да се съмняваме в пътя, по който сме тръгнали и да развиваме това, което ни е дало небето. Основополагащото е всичко да правим с любов, защото Бог е любов! Любовта решава всички проблеми. Животът е изграден на даването. Животът е смайваща картина! Трябва да се радваме на сегашния момент.

Отговори с вяра за бъдещето на България, защото оттук ще тръгне новата човешка раса.

Според В. Орешков хората трябва да са събудени, да имат вътрешни пружини за съпротивление срещу принудата, да са нащрек и откачалки. Той онагледи образната си реч с мисли на Петър Дънов, с примери от историята, религиите, народното творчество, от живота.

С неговото въздействащо слово завърши фестивалът, а началото на 2-рия ден започна с паневритмия в парк Къпинчо, в която играха повече от 50 души, дошли от Ловеч, Плевен, както и гостите на фестивала. Това позволи да се образуват 5 слънчеви лъчи във 2-та ѝ част.

Програмата продължи с посещение на оранжериите за био зеленчуци на община Троян и доброволен труд в тях.

В еко селище „Азарея“ се проведе детски празник на билките под ръководството на Елена Митева и Здравка Андреева, учителки в Пловдив. Участваха 14 деца с идея да опознаят билките.

Деветият фестивал „Здравей, здраве“ беше особено нужен на хората в това време на страхове и въпроси без отговори с лекциите на гостуващите лекари и учени, за да се появи светлина в тунела на информационното затъмнение и заблуда. Благодарим на организаторите и гостите!   

Споделяне