До края на декември може да сменим личния си лекар

Всеки здравноосигурен българин може да смени личния си лекар в дните до края на декември, напомнят от Регионалната здравноосигурителна каса в Ловеч. Два са периодите в годината, в които пациентите имат право да го направят – от 1. до 30. юли и от 1. до 31. декември.

За самата смяна е необходимо да се попълни формуляр за постоянен избор и да се предостави на новоизбрания общопрактикуващ лекар. Документът можете да изтеглите от сайта на НЗОК, като указания за попълването има на гърба му.

Има и още една възможност - да отидете при лекаря, когото сте избрали, със здравната си книжка. Съответно той попълва данните си в нея и Ви включва в списъка си с пациенти.

Важно уточнение е, че не е необходимо здравноосигурените да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в Районната здравноосигурителна каса.

Личният лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, на която е осъществен изборът, като лицето се включва в пациентската му листа от тази дата.

Смяната на общопрактикуващия (личния лекар) извън сроковете (юли и декември) е възможна единствено при смяна на настоящия адрес на лицето или прекратяване на договора на личния лекар с РЗОК.

Споделяне