Седмица на здравето в община Троян

Седмица на здравето в община Троян Седмица на здравето в община Троян

8-12 април 2024 г.

7-ми април - Световен ден на здравето и професионален празник на всички, работещи в областта на хуманната медицина. Отбелязването му е глобална инициатива на Световната здравна организация, приканваща ежегодно хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост, наречено „мото“ за годината, което за 2024 година е „Контролирай кръвното си налягане".

Във връзка с отбелязването на 7 април, по инициатива на Комисията към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян,  в партньорство с лечебните заведения за болнична помощ, Община Троян обявява „Седмица на здравето“ от 8 до 12 април 2024 г., като предвижда следните дейности за деца и ученици от детските градини и училищата на територията на общината:

  1. На 8 и 9 април от 10 до 16 ч. „дни на отворените врати“ в лечебните заведения за болнична помощ в гр. Троян: „Многопрофилна болница за активно лечение Г. С. Шварц-Троян“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян“ ЕООД.
  2. Предоставяне на флаери с информация за възможностите и условията за получаване на финансови средства от Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, с оглед професионално ориентиране в средните училища, насочващо към избор на завършващите ученици към кариера в медицински специалности.
  3. Провеждане на здравни беседи в периода 8-12 април, на деца и ученици, от медицинските специалисти в здравните кабинети на детски градини и училища, фокусирани върху значението на ранната превенция на заболяванията, ролята и значимостта на медицинската професия за обществото.

Целта на инициативата е отбелязване празника на медицинските специалисти, изразяване на благодарност за полагания от тях труд за опазване живота и здравето на хората и популяризиране дейността на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян сред подрастващите, особено сред учениците, изправени пред избор на професия и възможности за кариерно развитие в медицинска професия с финансовата подкрепа на Община Троян.

Стратегическата цел е в дългосрочен план да се осигурят кадри в сектор „Здравеопазване“ за лечебните заведения в Община Троян.

Приканваме учениците с интерес към медицинските професии:

  • лекар,
  • медицинска сестра,
  • акушерка,
  • клиничен или рентгенов лаборант,
  • рехабилитатор,
  • парамедик,

да се включат в дните на отворени врати в болниците, за да усетят атмосферата и спецификата на тази работа и направят своя професионален избор. 

Община Троян изказва благодарност към медиците, за денонощния им труд  опазващ живота и здравето на всички ни.

---

Община Троян

Споделяне