Благослов на човека и живота

Председателят на Дружеството на троянските писатели е озаглавил така размислите си за новата стихосбирка на Надка Данкова "Благослов". С прочитането им започна представянето на стихосбирката, посветена на Новата жена, което стана на 16.07. - ден след рождената дата на поетесата. Книгата разкрива самата нея като такава, защото изненада публиката с написаните от Надка мелодии към някои стихотворения. Илия Ганчев нарече творбата "своеобразна поетическа интерпретация на оптимистичната космична философия на великия българин Петър Дънов, от когото се е възхищавал самият Айнщайн". Поетът говори за двете поетични миниатюри, с които започва книгата, като ключови за строежа и съдържанието. Те са посветени на небесната дъга. Дъгата е показана като цветен образ на Бога, като аура на Св. Дух. Надка посочва духовните стойности на цветовете на небесната красавица. В стихотворението "Благослов" изгражда лирическия образ на новата жена - с живо светлинно тяло, астрално, ефирно, гъвкаво като струна, освободено от тежестта на земната гъста материя, с което тя се доближава до природата на ангелите - това е жена, изпълнена с оптимизъм и жизнерадост, носеща щастие, духовно извисяване, преодоляла гибелната си плътска природа. Ганчев направи анализ и на други стихотворения - "Арка в планината", "Бялото колело" и обобщи: "Стихотворенията излъчват ослепителна светлина и цветност. Стихосбирката завладява с деликатността и пестеливостта на изразната си система, с благозвучието и образността на поетичния си език".

Внучката на Надка Данкова изпълни две мелодии на пиано, след което под звуците на вълшебна мелодия зрителите се насладиха на презентацията "Цветни лъчи". Тя е повлияна от книгата на Петър Дънов "Заветът на цветните лъчи на светлината". Идеята на снимките е да разкрият влиянието на всеки лъч върху нас - неговата магия. Вибрацията на различните цветове се свързваше с подходящи стихове от Библията.

Актрисата Христина Петрова изпълни няколко стихотворения, като много вярно разкри тяхното въздействие. Между рецитирането звучеше музика, изпълнена на пиано от Амория Маркова. Всички лирически миниатюри от цикъла "Бялото колело" прозвучаха в изпълнение на Христина и Амория.

Изразиха впечатления и зададоха въпроси колеги по перо, приятели и съмишленици на г-жа Данкова. Всички бяха впечатлени от светлината като основен образ в тази книга. Създаде се особена атмосфера на топлота, сърдечност, на духовно възвисяване и пречистване. Надка Данкова говори вдъхновено за светлината, която ни е събрала, и за нейното жизненоважно значение - да имаме светлина в душата. Благодари на читалището, което дава място за изява на творците от движението за нова култура. Илия Ганчев обобщи, че всеки автор е приток, който се влива в необозримия океан - универсалния дух.

Споделяне