Авантюрата на троянската керамика

Обща снимка с доц. Иван Добрев Обща снимка с доц. Иван Добрев Снимка: Фейсбук страница "ТроянЪт - всичко за Балкана"

В последния ден на август, в Музея на занаятите - Троян имаше интересно събитие. Гостува учен от Висшия институт по изкуствата в Хаселт, Белгия - Иван Добрев, който е доцент по изкуство и дизайн.

Гостът беше представен от директора на музея Елеонора Авджиева. Той завършва скулптура в Академията по изящни изкуства в Маастрихт, Холандия. Прави и следдипломна квалификация и става лауреат на Академия "Ян Ван Айк". От 2009 г. е доцент, от 2012 до 2018 г. е докторант в катедрата по архитектура и изкуство в Университет Хаселт. През 2018 г. Иван Д. Добрев защитава научен труд на тема "Съзерцанието на Троянската керамика - есета върху традиционната керамика и съвременната скулптурa". Освен като преподавател и изследовател работи по различни арт проекти в сътрудничество с творчески екипи. Има международен опит в работата с музеи, галерии и агенции за изкуство. Участва в различни програми и резиденции по керамика. Обновяването на традициите на троянската керамична школа е в основата на изследователския му фокус. Елеонора Авджиева прочете откъси от писмо на Добрев, в което преди седем години изразява желание за сътрудничество с МНЗПИ, защото той притежава всички качества, които имат известните европейски музеи. Поставя се начало на културен диалог, чиито плодове бяха видени при представяне изследването на автора.

Той започна с думите, че керамиката е невероятен занаят, грабнал сърцето му. Спомена колко много усилия са необходими за написването на неговия труд - работа с хора, посветили се на фолклора, литературата и други изкуства. Разказа анекдот, с който обясни връзката на Буенос Айрес (попътен вятър) с троянската керамика. Говори за подхода на великия новатор Астор Пиацола към аржентинското танго, което обогатява, осъвременява, за да напусне пределите на Аржентина. Втората връзка между столицата на Аржентина и нашата керамика Ив. Добрев вижда в принадлежността да се чувстваш свързан с една култура, нация, народ, както той е свързан с троянската керамика, а Пиацола с тангото. Лекторът не е намерил в огромния запас от литература в библиотеката на Европейския център по керамика нищо за троянската керамика, затова е изпитал духовен глад за нейното реабилитиране. Тя е достойна за проучване поради своята автентичност, уникални технически характеристики и технологични постижения, обособени в собствен стил и школа, както и за пълноправно участие в световната сцена на изкуствата. Нейният уникален орнаментален стил е потенциален ресурс за експлоатация и взаимодействие с различни сфери на изкуствата.

Докторатът му съдържа две части - 1-вата е по-академична, а втората - есета. Проучванията са отпреди 20 г., но изкристализират преди 6 години. Най-напред се е впечатлил от специфичната и сложна техника на украсата.Тя има огромен потенциал за изследване. То е направено през погледа на съвременен артист и на съвременното изкуство. Авторът е скулптор и смята, че е открил в троянската керамика различни елементи, които могат да обогатят изкуството на скулптурата. Изследва причините, поради които троянската керамика остава актуална и днес. Изследването се фокусира върху връзката между западната и източната култура, тъй като образованието на автора е продукт и на двете. То беше онагледено с мултимедия, на която се виждат съдове, изработени от него и членовете на грънчарската фамилия Илиеви. В тяхното ателие Радилина Добрев провежда полеви и практични занятия шест години. Той благодари поименно на всички от семейството и на младия и динамичен екип на музея за високия професионализъм и за гостоприемството.

Известната троянска керамичка Ралица Йовкова изказа мнение, че троянската шарка, върху която е базирано изследването, трябва да се прави само в Троян, а Добрев допълни това да е послание към обществеността.

Чрез своя труд Иван Добрев ще направи троянската керамика известна в цяла Европа. Университетът предлага второ издание в Холандия, защото изследването се е приело възторжено. То ще бъде обогатено с илюстративен материал и в екипа ще бъдат включени най-малко шест души.

На поредната изискана изява, която подготви Музеят на занаятите, присъстваха хора от културната общественост, известни керамици, които разговаряха с ценния учен и купиха книгата му. Той впечатлява с богатата си култура и артистично присъствие.

Споделяне