Премиерът Бойко Борисов ще посети Троян

Бойко Борисов - Министър-председател на република България Бойко Борисов - Министър-председател на република България

Утре, 25.06.2020 г. (четвъртък), Бойко Борисов - Министър-председател на република България пристига в Троян.

Работната среща се очаква да започне около 10 часа при следната програма:

  • посещение на обекта „Допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.
  • визитата ще продължи на обект „Пътна връзка между ПЪТ II-35 и ПЪТ III-357 в гр. Троян от км 0+000 до км 0+154,28“; подобект Мост над река Осъм при км 0+121,37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336-1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян“, при бензиностанция „Лукойл“ в града;
  • работно посещение в Община Троян;
  • работно посещение във фирма „Калинел“.

Премиерът Борисов ще бъде придружаван от Вицепремиерът Томислав Дончев, Министърът на финансите Владислав Горанов, зам.-министър Николай Нанков и Председателят на УС на АПИ Георги Терзийски.

Преди броени минути научихме и друга добра новина, която и кметът Михайлова потвърди в социалните мрежи - на днешното си заседание Министерски съвет е взел решение да отпусне сумата от 2,560 млн. лв. за изграждане на нова трета клетка на троянското депо за твърди битови отпадъци, което обслужва и община Априлци.

Михайлова коментира също, че: "Посещението е добър повод да благодарим за разбирането и подкрепата и да обсъдим с членовете на Правителството важни за общината проблеми като целогодишната проходимост на Троянския проход, нуждата от Спортна зала и южния вход".

 

www.HemusNews.com

Споделяне