Понеделник, 31 Май 2021 20:43

Най-после завършиха „Стефан Караджа“

Новоасвалтираната улица „Стефан Караджа“ Новоасвалтираната улица „Стефан Караджа“ Снимка: Донка Михайлова

Улица „Стефан Караджа“ дочака да бъде асфалтирана след една доста дълга пауза, в която фирмата, спечелила конкурса в обществената поръчка, трябваше да изпрати поизпълнител. Работата по улицата – сама по себе си голямо предизвикателство поради голямата денивелация при нея, получи доста укори и от гражданите, и от общинското ръководство. Най-много забележки има за тротоарите, които са така нагънати и с такива наклони, че на места пешеходецът няма какво да прави, ако не иска да падне, освен да върви по платното или да упражнява равновесие по бордюра. Това може да се констатира, ако човек влиза в ролята на пешеходец, от автомобили се вижда единствено красотата на новоположения асфалт и цветния тротоар.

Улицата обаче беше в много лошо състояние, така че крайната оценка на станалото все пак трябва да е с положителен знак.