Петък, 15 Ноември 2019 12:28

Избират изпълнител за "Стефан Караджа"

Улица "Стефан Караджа" Улица "Стефан Караджа" Снимка: Google maps

Многострадалната и в доста окаяно състояние троянска улица „Стефан Караджа” е напът да се види обновена. Посестримата ѝ „Захари Зограф”, за която също бе спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони, вече е в ход, направена бе и първа копка, както информирахме.

За „Стефан Караджа” работата претърпя известно закучване, защото е била подадена само една оферта за изпълнител на предвидените дейности, а по-късно този кандидат е отказал да сключи договор. Така нещата се върнали на изходна позиция в този случай – нова процедура по избор с всички предвидени от закона изчаквания. До крайния срок – 29 октомври, е имало 3 оферти. Очаква се назначена от кмета комисия да класира офертите и да предложи изпълнител на поръчката. След което трябва да тръгне и самата работа – ако няма възражения и съдебни оспорвания.

По проекта трябва да се реконструират 5870 кв.м от улицата и 3660 кв.м тротоари.