Четвъртък, 30 Септември 2021 11:56

Община Троян е с най-голям процент преброени

Преброяване на населението на Българи - 2021 г. Преброяване на населението на Българи - 2021 г.

Според официалните данни на НСИ към 28.09.2021 г., касаещи преброяването на населението и жилищния фонд в България през 2021 г., община Троян заема челно място в страната по преброено население с внушителните 95.4%.  Отчетените до момента данни от общината показват преброени общо (електронно и на хартия) 27 013 лица и 16 638 жилищни сгради с 22 426 жилища.

Постигнатите удовлетворителни резултати са плод на доброто взаимодействие между Отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч на ТСБ – Северозапад, Общинска преброителна комисия, контрольори и преброители, и не на последно място, на активното съдействие на жителите на града и селата в община Троян.

На национално ниво преброените онлайн към 28.09.2021 г. са 2 216 254 души, разпределени в 973 811 домакинства, а преброените от преброители са 1 954 116. Така общо преброените хора в страната са над 4 млн. души.

Днес, 30.09, в 24:00 часа изтича крайният срок на онлайн преброяването. Дотогава гражданите ще могат да се преброят чрез Информационна система „Преброяване 2021“. Електронното преброяване е по-бързо и удобно, а и не е нужно хората да чакат преброител.

Важно е да се отбележи, че срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври.

Те ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 ч. на 10 октомври 2021 година. Това стана ясно след заседание на правителството на 29.09, където то промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г. и удължи срока за обход на преброителите с една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и националното законодателство.

По повод на запитвания, постъпващи от граждани, които по различни причини не са се намирали на постоянния си адрес при посещение от преброител, общинска администрация разяснява, че всеки един преброител носи отговорност за това да се свърже с лицата в поверения му район, независимо от броя пъти, в който ще посети даден адрес, докато открие живущите там. Регулярно контрольорите получават от НСИ справки с преброилите се електронно лица, която незабавно се свежда до знанието на преброителите.

При въпроси и нужда от съдействие гражданите могат да ползват националния телефон 02/9078 430, открит от Националния статистически институт във връзка с преброяването.

Припомняме, че получените от Преброяване 2021 резултати ще бъдат основата за взимане на стратегически управленски решения и прилагане на конкретни политики на местно и национално ниво, затова е важно участието на всеки от нас в преброителния процес.

Споделяне