Археологическа находка

За открита нова крепостна стена при римския укрепен лагер Состра до Троян, съобщи Станислава Вачева гл. експерт "Връзки с обществеността" в Община Троян.

Сред последните важни открития на територията на римския военен лагер Состра (землище на с. Ломец, Община Троян) на пътя Ескус – Филипополис е откриването на най-ранната каменна крепостна стена на укреплението, изградена по всяка вероятност от войниците на Втора матиакска кохорта през втората половина на II век. Стената е широка близо 1,9 м и е била с приблизителна дължина на източната стена 130 м. На юг тя е правила завой с добре видима чупка. През 2011 г. се изказва предположението въз основа само на теренни наблюдения, че на източния й фронт е имало две правоъгълни кули. Стената е разкрита със запазена дълбочина в субструция от 0,40 до 1 м. Изградена е с речни средно големи камъни на калова спойка. Ранният лагер на Состра носи всички белези на крепостното строителство от времето на Траян – Хадриан. Ъглите на разкритата източна крепостна стена от втората половина на II век са дъговидно извити. Предполагаемите правоъгълни кули на тази стена са от вътрешната страна на укреплението, но тяхното съществуване е хипотетично и поради повдигната вече дискусия в научната литература за характера на спомената стена са предприети геофизични проучвания с цел да се установи както наличието на кули така и на други структури западно от стената.

Проучване е закономерно и планово продължение археологическите разкопки и е междинен етап към стартиране на цялостно археологическо проучване в пространството между стената и тази от III век. Целта на изследването е осъществяване на геофизическо проучване чрез георадар, на площ от 1000 м2.

Геофизичните работи са проведени в края на м. август от инж. Кирил Велковски под ръководството на проф. д-р Иван Христов от НИМ. Те обхващат основно източната зона на кастела Состра. Заложени са три сектора. Финансирането е подсигурено от бюджета на Община Троян в рамките на планираните средства за обекта за тази година.

В резултат на проучването е доказано продължението на ранната стена североизточно от северната фланкираща кула на главната източна порта на кастела от III век, както и южно от южната порта на укреплението. Забелязани са структури в сектор „А”, които са предпоставка за по-мащабно проучване чрез разкопки през следващата археологическа кампания. Всички документирани структури са ситуирани на дълбочина от сегашния терен до 1, 5 м.

Според ръководителя на проучванията Иван Христов се очакват изненади при следващите разкопки защото ранната историята на най-голямата римска крепост в Троянско е най-слабо проучена. Досега всички налични данни (епиграфски и нумизматични) сочат че Состра е изградена около 146 г. Съществува вероятност обаче ранната крепостна стена да има по-стара история и да свързана с времето на управление на император Траян, чието име носи сегашния планински град.

Споделяне