Равносметката на една година | Донка Михайлова: Въпреки всичко годината беше успешна

Донка Михайлова - Кмет на Община Троян Донка Михайлова - Кмет на Община Троян

Равносметката на една година: Донка Михайлова, Кмет на Община Троян

Изпращам трудна година. Кризата, свързана с КОВИД 19, остави всички цели, предизвикателства и планове на втори план. Най-важната ни грижа бе да направим възможното да ограничим риска за хората и за приближаване на живота в общината до неговата нормалност – за запазване на работните места и доходите, за поддържане на духа на съгражданите ни жив.

Въпреки всичко годината може да бъде определена като успешна – с рекордно ниската безработица, достигнала до 3,6%, с рекордно високите инвестиции в общината, с най-доброто ниво на построено от Общината за една година.

Научих се, че най-важното за един управленец е да вижда крачки напред пред другите и че това означава да не се поддаваш винаги на очаквания, които се разминават с дългосрочните интереси на общината в името на преходни и несъществени задачи. Че най-важното е това, което ще оставиш за бъдещите поколения.   

В професионален план се радвам на проекти, които решават перспективни проблеми на общината за години напред, правят живота на хората по-добър, макар че те не го забелязват. Радвам се, че изградихме една модерна система за управление на отпадъците чрез строителството на нова клетка на депото за твърди битови отпадъци, че създадохме сепарираща и компостираща инсталации. Това позволява да задържим размера на такса Битови отпадъци за гражданите и за бизнеса в една трудна година. Имахме резултатно партньорство с АПИ, в резултат на което беше изградени мост над Осъм, реконструирани бяха северният и южният вход на града. Дадохме старт на изграждане на Многофункционална спортна зала, изграждаме три нови социални услуги.

В личен план се радвам, че със семейството ми изпращаме годината здрави, с разбирателство и обич помежду ни.

Толкова много неща не успях, че не бих могла да ги изброя. Примерно да изградим на брега на Осъм уютни места за отдих на троянци, да напреднем в осигуряването на повече средства за Многофункционалната спортна зала, проектът за „Состра“ среща трудности с тежки административни процедури. Не успях да отделя достатъчно време за срещи с приятели и да посетя места, които бих искала да видя.

За хората и за света научих,  че в трудни времена като тези, които изживяваме, хората по един екстремен начин изявяват най-доброто и най-лошото от себе си. Подходящо време за преоткриване на партньори и приятели!

---

Донка Михайлова, Кмет на Община Троян

Споделяне

Медия