„Времето е в нас и ние сме във времето“

„Времето е в нас и ние сме във времето“: Беседа в памет на госпожа Даниела Кацарова „Времето е в нас и ние сме във времето“: Беседа в памет на госпожа Даниела Кацарова

Беседа в памет на госпожа Даниела Кацарова

На 15.06. се навършиха 40 дни от смъртта на Даниела Кацарова – учител по история и география. Последните 7 години тя преподаваше в СУ "Св. Климент Охридски" – Троян, затова нейни ученици се бяха подготвили да говорят за Апостола, тъй като тяхната учителка беше първият председател на Общинския комитет "Васил Левски" в нашия град и впоследствие негов член.

Събитието откри директорът на училището Иванка Цекова, която разкри причината за срещата на 17.06. Учениците са щeли да участват на среща с проф. Пламен Митев в Ловеч заедно с Даниела Кацарова, която им е дала необходимите знания и самочувствие. Сега те осъзнават, че са имали честта и удоволствието да имат учител като госпожа Кацарова, за която ще запазят съкровен спомен. Г-жа Цекова сподели, че Даниела е била преди всичко приятел, толерантен човек, сърцат в работата, обичащ учениците, когато е необходимо строг или мек. Загубен е един качествен, ценен, важен човек, готов винаги да подаде ръка, който заслужава подготвения от учениците ѝ спомен.

Водещата беседата ученичка сподели, че ги е подтикнала за събитието любовта на г-жа Кацарова към миналото, че е вдъхнала любов към историята на много ученици, впечатлили са се и от факта, че е от основателите на ОК "Васил Левски" и негов председател. Беше дадена думата на сегашния председател на ОК Венелин Ангелов. Той разказа за многото работа, свършена от Д. Кацарова като председател и член на Троянския комитет, за приноса ѝ за израждане паметник на Апостола в Троян. Подари 2 книги на училището, посветени на героя и на членовете от Троянския революционен комитет.

Бяха представени 9 теми за живота и дейността на Васил Левски от ученици горен курс, като след всеки три въпроса имаше викторина въз основа на разказаното с награди. 9-ата презентация на Християн Цочев от 10. клас показа паметници и паметни плочи на Дякона в Ловеч, Къкрина, Троянския манастир, Черни Осъм, хана на Васил Спасов в Троян, Тайната къща в мах. Миленча...

Възпоменанието завърши с обобщение на впечатленията от г-жа Кацарова, споделени от ученичка пред нейния портрет. Момичето разказа за трудните моменти при усвояването на материала, за приятелството с тяхната учителка и за обичта към нея, която продължава.

На уважилите паметното събитие бяха подарени магнит с образа на Апостола и бележник за записки. Присъстваха гости от общината, музея, членове на ОК "В. Левски", колеги на Даниела от ОУ "Иван Хаджийски" и домакините, ученици.

Споделяне