ОИЦ-Ловеч стартира обществени обсъждания на Концепции за ИТИ

ОИЦ-Ловеч ОИЦ-Ловеч

Екипът на Областен информационен център – Ловеч, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/, ще проведе в периода 20.02. – 26.02.2024 г. публични обсъждания на Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) от област Ловеч, които са преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД). Общо пет са Концепциите за /ИТИ/, целящи с европейско финансиране да се постигне устойчиво социално-икономическо развитие на включените в проектните идеи общини от област Ловеч, което ще рефлектира върху подобряване качеството на живот на населението.,,Стратегия ,,Единно здраве” за Северозападен регион” е с водещ кандидат Медицинския университет в Плевен и 27 партньори, между които и общините Ловеч, Троян и Тетевен. Община Ловеч е водеща за 2 концепции: ,,Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход за развитие” и ,,Намаляване замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда”. Сред одобрените концепции са и два проекта на община Троян: ,,Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река ,,Осъм” и нейните притоци” и ,,Създаване на Център за резидентна грижа на лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян”.

Заинтересованите страни и местните общности ще могат да се запознаят подробно с планираните дейности от презентациите (по-долу), да зададат въпросите, които ги вълнуват, да дадат своя глас ,,за” или ,,против” дадена концепция, своите препоръки и мнения по различните инвестиции, както и да се включат в предвидените събития за обществените обсъждания при следния график:

  • Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Комбинирана концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет–Плевен: 20 февруари 2024 г., вторник, от 17,00 ч.;
  • Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Концепция „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“, с кандидат Община Ловеч – 21 февруари 2024 г., сряда, от 10,00 ч.;
  • Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Комбинирана концепция „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход на развитие“, с водещ кандидат Община Ловеч – 21 февруари 2024 г., сряда, от 10,30 ч.;
  • Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч – Комбинирана концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“, с водещ кандидат Община Троян – 21 февруари 2024 г., сряда, от 11,00 ч.;
  • Троян, зала Община Троян – Комбинирана концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет–Плевен – 22 февруари 2024 г., четвъртък, от 17,30 ч.;
  • Троян, зала Община Троян – Комбинирана концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“, с водещ кандидат Община Троян – 22 февруари 2024 г., четвъртък, от 18,00 ч.;
  • Троян, зала Община Троян – Комбинирана концепция „Създаване на център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“, с водещ кандидат Община Троян – 22 февруари 2024 г. , четвъртък, от 18:30 ч.;
  • Летница, зала Община Летница –  Комбинирана концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“, с водещ кандидат Община Троян – 23 февруари 2024 г., петък, от 11,00 ч.;
  • Тетевен, зала Община Тетевен – Комбинирана концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, с водещ кандидат Медицински университет–Плевен – 26 февруари 2024 г., понеделник, от 11,00 ч.;

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион:

Прецентация[ВИЖ]

Анкета[ВИЖ]


Намаляване на замърсяването на въздуха в община Ловеч, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда:

Прецентация: [ВИЖ]

Анкета: [ВИЖ]


Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход на развитие:

Прецентация: [ВИЖ]

Анкета: [ВИЖ]


Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. „Осъм“ и нейните притоци:

Прецентация: [ВИЖ]

Анкета: [ВИЖ]


Създаване на център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян:

Прецентация: [ВИЖ]

Анкета: [ВИЖ]

---

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.

Споделяне