Намалява темпът, с който населението на троянска община става все по-малко. Тази важна тенденция се очертава при анализа на данните на ГРАО в последните шест години в троянска община. На тази цел са посветени всички важни управленски политики в Община Троян в последните години. Като една от целите на бюджет 2019 Кметът на Община Троян Донка Михайлова предлага привличането и задържането на младите хора в общината. В рамките на дейностите, набелязани от управленския екип, се цели постигане на устойчиво ниво на нарастване на раждаемостта в общината; ограничаване темпа на намаляване на населението; общината да продължи да бъде с най-ниско ниво на безработица в областта и едно от най-ниските в страната.

Общинският бюджет продължава да гарантира финансирането на Фонда за асистирана репродукция, Фонда за лечение на граждани и Фонда за професионално развитие в сектор „Здравеопазване“.

Отново най-голям дял в бюджета на общината имат средствата за образование – 10,770 млн. лв. Ръстът на средствата в сравнение с 2018 г. е 19 %. Поддържането на образователната инфраструктура в общината е сред приоритетните вече два мандата. За подобряване на образователната инфраструктура са заложени 233 х. лв., които ще бъдат осигурени с местни приходи. В предложения проекто-бюджет са заделени 29 х.лв. за издръжка на басейна в СУ „Св. Климент Охридски“, 18 х. лв. за зелено училище, 7 х. лв. за подпомагане на даровити деца. Заложени са средства за инвестиции в детска ясла – 41 х. лв. Община Троян кандидатства пред проект „Красива България“ за изграждане на детска площадка в ДГ „Синчец“ на обща стойност 114 хил. лв., от които 60% ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Администрацията продължава работата по подобряване храненето на децата в детските градини и яслените групи. Проектът за здравословно хранене, в който Троян е партньор, спомага за черпене на добри практики и идеи в тази посока.

Кметът Михайлова ще внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.

Предстоят стъпки за разрешаване на един проблем, който спортните клубове и администрацията обсъждат и търсят решение в последните години – реализиране на конкурс за концепция за проект на многофункционална спортна зала. Ще бъдат вложени средства в подобряване на базата за спорт – осветление зала „Чавдар“, проект за отводняване на сградата на стадиона.

 

*По информация от Община Троян

Публикувана в Общество

В началото на настоящата година, кметът Донка Михайлова организира приемни във всички населени места на територията на община Троян.

Заедно с експерти от администрацията, кметът Михайлова се срещна с всички жители, които искат да поставят своите въпроси, по предварително обявен във всяко населено място график.

Публикувана в Общество

В началото на годината, какъвто беше и поетият от Ръководството на Община Троян ангажимент, „Кухнята-майка“ в ДГ „Буковец“ заработи успешно. Предприемането на тази мярка целеше преминаване към обединено приготвяне на храна, за да се постигне по-здравословно и качествено хранене на децата в детските градини и да се намалят режийните разходи, което от своя страна да доведе до по-ефективно управление на финансовите ресурси.

От първия месец на новата година кухнята заработи. За целта кухненският блок на детска градина „Буковец“ беше модернизиран и дооборудван с необходимата съвременна техника, за да отговори напълно на всички съвременни изисквания. Ремонтирана беше електрическата инсталация и бяха извършени строителни работи за обособяване на необходимите помещения. Към кухненското оборудване, с което градините разполагаха, бяха закупени и допълнителни електроуреди, както и термо-съдове за доставяне на готовата храна до всички детски градини достатъчно топла. За стартиране на дейността на кунята-майка беше изготвена технологична схема, т. н. „Хасеп система“ (система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция). В кухнята е назначен и технолог, който да отговаря за качеството и контрола на приготвяната храна.

Съгласно закона за обществените поръчки беше проведена процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Буковец“, гр. Троян“ и радващото е, че  всички обособени позиции: 1. Хляб и тестени изделия 2. Мляко и млечни хранителни продукти 3. Месо и месни хранителни продукти – пилешко, пуешко, заешко месо и риба 4. Месо и месни хранителни продукти – телешко, свинско месо и агнешко месо 5. Яйца 6. Пресни плодове и зеленчуци 7. Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”, бяха спечелени от троянски фирми- Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД,; „ИРАМАКС ТРЕЙД“ ЕООД; „Родопа Троян“ ООД“; ЕТ „Теменуга Парушева“.

Вече всички деца, посещаващи троянските детски градини, се хранят с приготвената в Кухнята-майка храна.

От началото на 2019 г. настъпи и друга промяна в организацията на храненето на най-малките деца – децата от яслените групи в ДГ „Буковец“ и ДГ „Мир“. Те вече получават качествена и здравословна храна от Детска млечна кухня, която е специализирана в приготвянето на ястия за децата до 3-годишна възраст.

 

*По информация от Община Троян

Публикувана в Образование

С посланиците на четири големи държави – Русия, Япония, Китай и Индия, се срещнаха кметът Донка Михайлова и управителят на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак Иван Чакъров.

Публикувана в Общество

На 24 януари кметът Донка Михайлова отново представи отчет на бюджета за предходната година и презентира пред гражданите проект на бюджет 2019 г.

На ежегодното обсъждане бяха поканени общински съветници, представители на институции, учебни заведения, граждани, медии.

Публикувана в Общество

По покана на Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите, кметът Донка Михайлова беше гост на официално събитие – изложба „Дари живот“, която беше открита на 23.01. в Народното събрание.

Публикувана в Култура

На основание Закона за публичните финанси и във връзка с предстоящото внасяне на проект на бюджета на община Троян за 2019 г. в общинския съвет, на 24 януари от 17:30 часа в салона на общината ще се проведе обществено обсъждане.

Публикувана в Общество

В тазгодишното, трето по ред, издание на коледната инициатива „Подари на непознат“ се включиха отново десетки троянци и приятели на Троян. Подаръци пристигаха в Община Троян дори след коледните и новогодишните празници.

Публикувана в Общество

На последното за годината заседание на Общински съвет-Троян, Община Троян внесе Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян. Наредбата беше приета на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а целия ѝ текст може да прочетете на: https://obs.troyan.bg

Съгласно така приетата Наредба, почасовите дейности се организират в рамките на работната седмица, извън регламентираното работно време за детската градина – в рамките на два астрономически часа, от 18 до 20 ч., при записани минимален брой 6 деца. В детската градина може да се организират съботно-неделни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата, като дейностите се организират в разновъзрастова група при записани най-малко 10 деца, в рамките на четири астрономически часа на ден – от 8.30 до 12.30, без осигуряване на хранене. Ползването на допълнителна услуга по отглеждането на деца по желание на родителите се организира от детската градина и се заплаща в размер, посочен в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Троян: Съгласно чл. 27, ал. 13 „За ползване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина, се дължи такса на час:

1. Почасови дейности (от 18.00 часа до 20.00 часа) – 3.50 лв./час

2. Съботно-неделни дейности от 8.30 часа до 12.30 часа:

  • от 01.04. до 31.10. - летен период – 2,70 лв./час;
  • от 01.11. до 31.03. -  зимен период - 3,50 лв./час.“
Публикувана в Общество